Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ledighet

Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till 10 års utbildning från hösten de fyller 6 år, med vissa undantag. Som 6 åring börjar eleven i förskoleklass för att sedan som 7 år börja i skolan. Detta ingår i skolplikten och regleras i skollagen. Asylsökande barn har inte skolplikt, men de har rätt till utbildning.
 
Elev har skyldighet att delta i den utbildning som ordnas av skolan. Varje elev ska delta i utbildningen om den inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.
 
Kortare ledigheter för enskilda angelägenheter får beviljas. Vid synnerliga skäl får även längre ledighet beviljas.

Granskad/Uppdaterad: 2018-06-15

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter