Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Ledighet

Alla barn som är bosatta i Sverige har rätt till 9 års utbildning från hösten de fyller 7 år, med vissa undantag. Detta ingår i skolplikten och regleras i skollagen. Asylsökande barn har inte skolplikt, men de har rätt till utbildning.
 
Elev har skyldighet att delta i den utbildning som ordnas av skolan. Varje elev ska delta i utbildningen om den inte är sjuk eller har annat giltigt skäl att utebli. Om en elev utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande.
 
Kortare ledigheter för enskilda angelägenheter får beviljas. Vid synnerliga skäl får även längre ledighet beviljas.

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn
Besöksadress: V Storg 16-18
Tfn kundtjänst 0270-750 00
Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Granskad/Uppdaterad: 2017-06-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter