Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Sallad med ett hjärta av paprika.

Näringsriktiga och kostnadsfria skolmåltider

Söderhamns kommun uppfyller kraven på näringsriktiga skolmåltider! Det konstaterar Skolinspektionen efter en riktad tillsyn som omfattade totalt 110 kommuner och fristående skolhuvudmän.

I 2010 års skollag kompletterades regleringen om rätten till kostnadsfria skolmåltider med ett krav på att måltiderna också ska vara näringsriktiga.
Kravet på att elever erbjuds näringsriktiga skolmåltider började gälla från och med 1 juli 2011.
Nu har Skolinspektionen gjort en tillsyn för att bedöma om de 110 utvalda kommunerna och fristående huvudmännen har ett kvalitetsarbete som säkerställer att de lever upp till de nya kraven.
Söderhamns kommun serverades olika frågeställningar som besvarades av biträdande kostchef Åsa Bergstedt.

Vem i kommunen ansvarar för att eleverna erhåller skolmåltiderna inom den obligatoriska skolan?
- Barn- och utbildningsnämnden!

Finns det någon person i organisationen med ett uttalat uppdrag att ansvara för att alla skolenheter erbjuder skolmåltider i grundskolan?
- Uppdrag från kommunfullmäktige och Kultur- och samhällsservicenämnden, KUS, är den kommunala nämnd som ska handha kostverksamheten. Kostavdelning.

Hur ser planeringen ut för att eleverna ska erbjudas näringsriktiga skolmåltider?
- Barn- och utbildningsnämnden gör måltidsbeställningar till KUS. Kostavdelningen och kostchefen svarar för den aktuella kompetensen inom området.

På vilka organisatoriska nivåer ligger ansvaret för denna planering?
- Kommunfullmäktige, KUS, kostavdelning, kostchef, barn- och utbildningsförvaltningen, förvaltningschef. Verksamhetsnivå: verksamhetschef, skoladministratörer och rektorer.

Utgår huvudmannen från de Svenska näringsrekommendationerna när skolmåltiderna planeras?
- Ja, livsmedelsverkets riktlinjer följs, förutom på en punkt — som måltidsdryck serveras både lättmjöllk och mellanmjölk på grundskolan, ett politiskt taget beslut från 2011. Livsmedelsverkets riktlinjer säger lättmjölk.

Genomför huvudmannen kontiunerliga uppföljningar av att de skolmåltider som eleverna erbjuds är näringsriktiga? Årlig/månadsvis/veckovis/enstaka tillfällen/aldrig?
- Livsmedelsupphandling sker med tydliga kravspecifikationer.
- Måltid och matsedelsplanering med receptur.
- Referensportion vid serveringstillfället.
- Uppföljning via inköpskontroll (fakturor, statistik).
- Möten minst tre gånger per år på olika nivåer mellan kostavdelningen och Barn- och ungdomsförvaltningen, uppföljning av bokade portioner kontra uttagna portioner, samarbete kring skolmåltidsmiljöer, matråd på vissa skolor som exempel.

Visar uppföljningen på huvudmannanivå att det finns behov av att utveckla skolmåltidernas näringsriktighet?
- Nej, inte vad gäller själva näringsinnehållet i måltiden.

Redovisas uppföljningen till huvudmannen?
- Möten på olika nivåer.

Vidtar huvudmannen åtgärder med anledning av vad som framkommer i uppföljningen av skolmåltidens näringsriktighet?
- Om något avviker i hanteringen gällande kosten så vidtar kostavdelningen åtgärder.

Är arbetet att planera, genomföra, följa upp och utveckla att skolmåltiderna är näringsriktiga dokumenterade?
- Planering efter livsmedelsverkets riktlinjer.
- Näringsberäknad grundmatsedel, ny receptur näringsberäknas i kostdata program.
- Matsedlar sparas.
- Mötesprotokoll.
- Arbetet pågår med kostpolitiskt program.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter