Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Drivkraft Söderhamn  i Tyskland 2-6 november

Söderhamn med i europeiskt samarbete kring entreprenöriellt lärande - Entrepreneurship 360. Den 2-6 november är Drivkraft Söderhamn inbjuden att “byta och bryta tankar” inom entreprenöriellt lärande i Potsdam Tyskland.

Bibbi Lodmark processledare för Drivkraft Söderhamn deltar i ett europesikt samarbete kring entreprenöriellt lärarande - Entrepreneurship 360. Den 2-6 november är Drivkraft Söderhamn inbjuden att "byta och bryta tankar" inom entreprenöriellt lärande i Potsdam Tyskland.

Söderhamns kommun är sedan våren 2014 inbjuden deltagare i projektet som kommer att utforma hur skolor i Europa kan arbeta med entreprenöriellt lärande. Projektet är ett samarbete mellan OECD och EU Kommissionen för utbildning och kultur. OECD och EU har gemensamt valt ut goda exempel inom området ”entreprenörskap i utbildningssystem”. Söderhamns kommun/Bibbi Lodmark kallas i inbjudan ambassadör för entreprenöriellt lärande och representerar Sverige.

Deltagarna från EU-länderna får resa, kost och logi från OECD och EU.

Fakta om  Drivkraft

Söderhamns Kommun var en av de första kommunerna i Sverige att börja arbeta med entreprenöriellt lärande i undervisningen, redan 2006 skrevs det in i den politiska visionen för Söderhamns kommun. 2011 skrevs entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser  in i de nationella styrdokumenten för skolan. Satsningen i Söderhamn är unik genom att det är politiskt förankrat i kommunens vision och inriktningsmål. Hela kommunen står bakom det, och arbetet har inneburit ett tätt samarbete mellan kommunen och näringslivet. Alla pedagoger som arbetat med det i skolan har fått en längre utbildning i entreprenöriellt förhållningssätt och lärande. 

Det handlar om att fostra barn och ungdomar, och inspirera vuxna  så att de kan skapa och våga, i livets alla delar. 

Söderhamns kommun jobbar oförtrutet vidare inom utvecklingsområdet. Satsningar pågår inom skolförvaltningarna även under läsåret 14-15 för att nå till att:

Elever i skolans alla verksamheter får:

• utveckla initiativ och idéer, odla drömmar och fantasi
• medvetet göra egna val samt tar ansvar för egna val
• allt högre grad av inflytande
• träna och utveckla sin reflektions- och analys förmåga
• vara medskapare i sitt lärande = företagare för sitt eget liv
• träna samverkan

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-05-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter