Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Arbetslaget Eken på Stentägtskolan tillsammans med projektledare Bibbi Lodmark

Ekens arbetslag från Stentägtskolan gjorde succé på skolverkskonferens i Göteborg

Under förra veckan i Göteborg visade arbetslaget Eken med ord och bild hur man förverkligar entreprenöriell skolutveckling. Deltagare vid konferensen var 150 skolledare från Västra Götaland. Efter konferensen efterfrågas arbetslaget som föreläsare på skolledarnas skolområden.  
Inför 150 förvaltningschefer, utvecklingsledare och rektorer i Västra Götaland på skolverkets nationella konferens den 18 november i Göteborg berättade representanter från Drivkraft Söderhamn om entreprenöriellt lärande.

Bibbi Lodmark, projketledare redogjorde övergripande för processer inom entreprenöriell skolutveckling medans Ekens arbetslag Stentägtskolan med Tina Burman, Pia Birgersson och Maria Frunck visade med ord och bild hur man förverkligar intentionerna.

Eken prickade in skolverkligheten som tangerade Bibbi Lodmarks mer teoretiska anförande. Helheten blev ett fantastiskt bevis på reell skolutveckling! Konkret åskådning gavs genom en nyproducerad film där man SER och HÖR att lärare GÖR entreprenöriellt förhållningssätt och lärande inom temat kroppen med elever i F-2.

Många kommuner är i upptakten för entreprenörell skolutveckling (utifrån den nationella strategien på området som kom i maj 2009 ) vilket medför att många konferensdeltagare kom fram efter "föreställningen" och önskar "hyra" arbetslaget till sina skolområden som föreläsare. En lärarutbildare på högskolan i Göteborg har meddelat att man önskar att få tillgång till filmen i utbildningssyfte.

Skolverket anordnar under november konferenser som syftar till att ge fördjupad förståelse för entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan samt att inspirera till att utveckla arbetet med detta. Söderhamn medverkar som ett gott kommunexempel.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2016-02-02

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter