Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Ulrika Eriksson och Erika Svanholm elever på CFL

Ulrika Eriksson och Erika Svanholm går sista terminen på CFLs vårdutbildning för vuxna berättadeför Skolverket om sitt hälsoprojekt som de genomfört tillsammans med Omvårdnadsförvaltningen.

Entreprenöriellt lärande lockade Skolverket till Söderhamn

Skolverket har besökt Söderhamn för att se hur vi i kommunens skolor arbetar för att få entreprenöriellt förhållningssätt och lärande att fungera i praktiken. Skolverket ser Söderhamns kommun som föregångare inom området entreprenörskap i skolan.
Skolverket har besökt Söderhamn för att se hur vi i kommunens skolor arbetar för att få entreprenöriellt förhållningssätt och lärande att fungera i praktiken. Skolverket ser Söderhamns kommun som föregångare inom området entreprenörskap i skolan.
 
Vid besöket i Söderhamn önskade skolverket dels att besöka verksamheter, dels ha dialog med företrädare inom barn- och utbildningsförvaltningen och förvaltningen för lärande och arbete om kommunens helhetsgrepp och övriga framgångskriterier för denna intressanta utveckling.
Eva Engdell från skolverket på besök på Stentägtens skola

Eva Engdell från skolverket på besök på Stentägtens skola

Eva Engdell och Ragnar Åsbrink från Skolverket hade en heldag i Söderhamn där förmiddagen ägnades åt besök i verksamheten och dialog med elever, lärare och skolledare.

På Stentägtskolan fick man se exempel på hur entreprenöriellt förhållningssätt och lärande pågår i verksamheten från förskoleklass till åk 3.

På CFL fick man se exempel på hur vuxenelever jobbar med projekt. Ulrika Eriksson och Erika Svanholm berättade hur man arbetat med sitt projektarbete kring temat hälsa tillsammans med kommunens omvårdnadsförvaltning. Vårdutbildningar på CFL är en del av Vård- och omsorgscollege, som i sig är en kvalitetscertifiering som innebär nya arbetssätt som ska ge större chans till jobb.

Under eftermiddagen berättade Bibbi Lodmark processledare, som varit med från starten i Söderhamns flera års långa arbete med entreprenöriellt lärande, tillsammans med kommunchef Margareta Högberg, Thomas Norgren förvaltningschef för lärande och arbete, Tomas Hartikainen förvaltningschef för barn och utbildning och verksamhetschef Cecilia Torstensson om hur man lyckats få entreprenörskapet att bli en röd tråd från förskola till vuxenutbildning.

75 % av kommunens alla lärare har utbildats i entreprenöriellt lärande och målet är att 2015 ska alla lärare ha genomgått utbildningen — en mycket viktig satsning med syfte att barn och unga ska uppmuntras till att utvecklas till entreprenöriella individer. Denna utveckling innebär inte alla ska bli företagare. Entreprenöriellt tänkandeoch nya lösningar behövs överallt både för att vi själva och samhället ska kunna utvecklas.

Ragnar Åsbrink tillsammans med elever från Stentägtens skola

Ragnar Åsbrink från skolverket träffar
elever och pedagoger på Stentägtens
skola.

Rektor och elever vid Stentägtens skola

Rektor Ewa-Britt Hartikainen tillsammans med elever på Stentägtens skola

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2014-01-02

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter