Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Entreprenöriellt lärande med Eivor Lyrén

Eivor Lyrén, engelskalärare på Norrtullskolan är en av flera pedagoger som kommer att föreläsa om sina erfarenheter på den internationella konferensen "Med full fart in i framtiden" 26-27 april i Söderhamn.
I Söderhamn strävar vi mot att innovationstänkande och entreprenörskap ska genomsyra alla utbildningsnivåer — ett förhållningssätt som skolorna jobbat med sedan 2006. Söderhamn har varit en föregångare när det gäller att jobba med entreprenöriellt lärande — sedan 2011 finns det inskrivet i skolplanen att skolan ska "stimulera färdigheter och förmågor som lägger grunden för entreprenörskap. Eleverna ska stimuleras att med kreativitet och nyfikenhet lösa problem och omsätta idéer i handling."

I februari medverkade lärare och elever från Norrtullskolan i en artikel i Pedagogiska magasinet. Där berättade Eivor Lyrén vad entreprenöriellt lärande betyder för henne och eleverna:
- För oss innebär det att ha en idé och genomföra den, att lära sig lära och ta makten över sitt lärande. Det här är riktigt lärande. Du lär dig det du vill för att du vill, inte för att läraren vill. När idén kommer inifrån dig så växer du som människa. Du blir stolt och kan ta med dig det till annat. 

Tillsammans med några andra lärare i Söderhamn var Eivor en av de första lärarna i kommunen som gick en kurs i entreprenöriellt lärande. Det innebar att hon arbetade om genomförandet av sina lektioner.  Tidigare skulle hon ha kommit med en färdig planering till eleverna, sagt åt dem vad de skulle göra och hur hon tänkte bedöma det. Nu utgår hon istället från målen och säger: "Det här ska ni lära er, hur vill ni göra?"

Under våren har eleverna jobbat med ett projekt om närmiljön. Projektet ska redovisas vid konferensen "Med full fart i framtiden — en konferens om entreprenörskap i undervisningen, där Söderhamn står värd. Eleverna ska berätta om tre framtidsvisioner om sitt Söderhamn inför konferensdeltagarna, delvis på engelska.

I arbetslag D på Norrtullskolan ingår förutom Eivor Lyrén även Marita Tillander, Björn Wenzel, Kerstin Eriksson, Karin Wedin, Per Jansson.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2012-03-28

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter