Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Projekt Drivkraft har utvecklat pedagogiken

Umeå universitets utvärdering 2014 av Drivkraft Söderhamns finns nu att läsa i rapporten "Drivkraft Söderhamn - Resultat och reflektion ur ett vetenskapligt perspektiv".

Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet har fått i uppdrag av Söderhamns kommun att studera och dokumentera effekterna av Projekt Drivkraft Söderhamn i en vetenskaplig rapport. Nu har 2014 års rapport släppts.

Projektet har utvecklat förhållningssätt , attityd och lärandemiljöer

I resultaten från utvärderingen går det bland annat att se hur de pedagogiska diskussionerna främst har ökat mellan förskolelärare och hur de även anger att de läser mer pedagogisk litteratur än vad övriga lärare anger att de gör.

Projekt Drivkraft har haft en tydlig påverkan på pedagogernas sätt att organisera sin undervisning och bidragit till att fler pedagoger stannar upp och reflekterar omkring förhållningssätt och ledarskap.

Vid Pedagogiska institutionen finns både forskning och beprövad erfarenhet inom området Entreprenöriellt lärande. Det är det kunskapsområde som har varit fokus under projektets gång.

Projekt Drivkraft

Projekt Drivkraft startade i och med Söderhamns kommuns Vision 2012 med målet är att både innovationstänkande och entreprenörskap ska genomsyra samtliga utbildningsnivåer. Detta innebar att såväl personal på förvaltningsnivå som enskilda lärare vid samtliga verksamheter blev involverade. Söderhamns kommun satsade på olika aktiviteter såsom utbildningar, föreläsningar av externa aktörer samt olika utvecklingsprojekt.

Den första utvärderingen som mätte resultaten från hösten 06 till våren 07 resulterade i rapporten Drivkraft Söderhamn – på väg mot entreprenöriellt lärande i skolan. Fokus i den rapporten låg på pedagogers lärande och på hur elever påverkades av projektet. Resultaten visar att projektledaren haft stor betydelse och att de utbildningssatsningar som riktats mot pedagogerna bidragit till att de blivit mera positiva till sitt arbete.

Se högerspalten för att ladda ner hela rapporten (PDF).

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Rapport Drivkraft Söderhamn 2014 (PDF)

Granskad/Uppdaterad: 2014-10-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter