Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Skolverket berömmer Drivkraft 2.0

Redovisningen av Söderhamns kommuns arbete med entreprenöriellt lärande vid samtliga skolformer har nu granskats av Skolverket. I sitt utlåtande är Skolverket optimistiska och ser fram emot hur utvecklingsinsatsen Drivkraft 2.0 fortsätter att leva vidare.

Skolverket har nu granskat redovisningen av utvecklingsinsatsen Drivkraft 2.0 och hur Söderhamns kommun har utnyttjat de medel som använts. Skolverkets inställning är att insatserna stämmer väl överens med vad som angivits i kommunens ursprungliga ansökan. Det gäller såväl de verksamhetsmässiga insatserna som de ekonomiska.

Ragnar Åsbrink, undervisningsråd & projektledare på Skolverket kommenterar följande:
- Vi har med stort intresse tagit del av Söderhamns kommuns redovisning och tycker att det är särskilt intressant med spridningen av arbetet - lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Utvärderingen som plattform för kommunens utvecklingsinsatser är intressant liksom kopplingen av detta till skolinspektionens iakttagelser i Söderhamn.  Arbetet med entreprenöriellt lärande i hela kommunens verksamhet är ett föredöme

Tomas Hartikainen, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen, ser positivt på Skolverkets kommentar.
- Det är med glädje och stolthet vi tar del av Skolverkets omdöme. Att vara det goda exemplet för Skolverket visar att Söderhamn är i den absoluta framkanten när det gäller det entreprenöriella lärandet.

Utvärderingen av arbetet har gjorts via Umeå universitet, något som Hartikainen ser som ovärderligt.
- Med Umeå universitets forskningsrapport i ryggen kan vi nu ta nya kliv vilket
innebär att anta utmaningarna om att ytterligare förbättra elevernas inflytande, ledarskapet i klassrummet och skolornas kontakter med arbetslivet, avslutar Tomas Hartikainen.

Fakta om Drivkraft 2.0

Söderhamns kommun var en av de första kommunerna i Sverige att börja arbeta med entreprenöriellt lärande i undervisningen, redan 2006 skrevs styrgruppsprojektet Drivkraft in i den politiska visionen för Söderhamns kommun. År 2011 skrevs entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser  in i de nationella styrdokumenten för skolan och genom sin införlivning inom ordinarie organisation för Barn och utbildning samt Lärande och arbete gick utvecklingsinsatsen in i fas 2.0. Satsningen i Söderhamn är unik genom att den från och med år 2012 är politiskt förankrad i kommunens övergripande styrdokument.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2015-10-06

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter