Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Söderhamn med i europeiskt samarbete kring entreprenöriellt lärande

Söderhamns kommun är inbjuden att delta i ett projekt som kommer att utforma hur skolor i Europa kan arbeta med entreprenöriellt lärande. Den 20-21 januari drar projekt ”Entrepreneurship360 - First International Engagement Workshop in Brussels” igång och Bibbi Lodmark, projektledare för ”Drivkraft”, kommer att vara där. 

Projektet är ett samarbete mellan OECD och EU. En representant från varje EU-land, totalt 30 personer, kommer att arbeta med att formulera riktlinjer för hur skolsystemen kan föra in entreprenöriellt lärande i undervisningen. Söderhamns kommun har bjudits in att delta efter att projekt Drivkraft har uppmärksammats både nationellt och internationellt.

- Det är  fascinerande att Söderhamns arbete med den här frågan uppmärksammas på Europanivå och det känns väldigt roligt att vi får bidra med våra erfarenheter och vara med och forma riktlinjer och ramverk för Europas skolsystem, säger Bibbi Lodmark.

Deltagarna från EU-länderna får resa, kost och logi betalt och ska vid ett antal tillfällen under ett års tid arbeta med att skapa ett online-verktyg för att stödja skolor i strategier och metoder gällande entreprenöriellt lärande.

Fakta om  Drivkraft

Söderhamns Kommun var en av de första kommunerna i Sverige att börja arbeta med entreprenöriellt  lärande i undervisningen, redan 2006 skrevs det in i den politiska visionen för Söderhamns kommun. 2011 skrevs entreprenörskap och entreprenöriella kompetenser  in i de nationella styrdokumenten för skolan. Satsningen i Söderhamn är unik genom att det är politiskt  förankrat i kommunens vision, i våra inriktningsmål som gäller fram till 2015. Hela kommunen står bakom det, och arbetet har inneburit ett tätt samarbete mellan kommunen och näringslivet. Alla pedagoger som arbetat med det i skolan har fått en längre utbildning i entreprenöriellt förhållningssätt och lärande.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-05-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter