Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Sommarlovsentreprenörer

Sommarlovsentreprenörer

Söderhamns entreprenörskap i EU-publikation

Varför säger så många människor att de vill starta eget företag, men så få gör slag i saken? Vilka faktorer formar beslutet att bli entreprenör? Söderhamn finns med som gott exempel, när Eurostat presenterar europeisk statistik kring framgångsfaktorer för entreprenörskap.
Kommunchef Margareta Högberg, hur har Söderhamn kommit med i en publikation från den Europeiska Unionen?

— Genom projekt Drivkraft Söderhamn blev vi inbjudna till en workshop i Luxemburg 2010. Vi höll föredrag för EU:s statsistikorgan Eurostat, om Söderhamns modell för att arbeta med entreprenörskap genom hela utbildningssystemet. Nu har föredragen samlats i Eurostats publikation, berättar Margareta Högberg.

Margareta Högbergs artikel handlar om att utveckla entreprenörskap, utifrån exemplet Söderhamn. Söderhamn har de senaste åren mött stora utmaningar genom företagsnedläggningar, ökad arbetslöshet och minskande befolkning.

Söderhamns kommun har beslutat påverka framtiden genom en attitydförändring, där vi främjar entreprenörskap i utbildning från förskola till högre utbildning. Söderhamns kommun arbetar också hårt för att erbjuda goda förutsättningar för företag, och för att skapa goda relationer mellan kommunen och företagen.

— Att skapa en entreprenörskultur tar tid, det finns inga genvägar. Söderhamns fokus ligger på entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning. Vi tar varje chans att främja goda exempel på entreprenörskap och entreprenöriellt tänkande, säger Margareta Högberg i artikeln.

Drivkraft Söderhamn


Att skapa en entreprenörskultur kräver nya sätt att tänka och göra i organisationen. I artikeln lyfts projekt Drivkraft Söderhamn fram. Sedan 2005 har projektet arbetat med information, dialog och utbildning för att översätta entreprenöriellt tänkande till skolans styrdokument och läroplanens mål.

Ett viktigt uppdrag har varit att vidarutbilda lärare och rektorer, så att de själva får en entreprenöriell attityd och kunskap som kan användas i skolans arbete.

Projekt Drivkraft Söderhamn har kunnat ge stöd i processer och visa på goda exempel. Projektet vann 2012 en nationell kategori i tävlingen Europeiska utmärkelsen för främjande av företagande och har i november uppmärksammats vid ytterligare en europeisk konferens på Cypern.

Entreprenörskap i skolan


Genom att utveckla sina entreprenöriella färdigheter får barn och unga i Söderhamn odla idéer, drömmar och fantasi. De får göra egna val och ta ansvar för sina val. De får tid att reflektera och - viktigast av allt - bli entreprenörer i sina egna liv.

I artikeln beskrivs flera av de metoder som Projekt Drivkraft använder för att utveckla samarbetet mellan skola och arbetsliv.

"Framtiden är NU!" är Söderhamns modell där elever i förskola och grundskola samverkar med företag och organisationer. Det handlar om allt från rollspel, industrilådor och företagsbesök till att i högre klasser få prova på att skriva CV och söka jobb.

Genom metoden Ung Företagsamhet (UF) får gymnasieelever uppleva ett företags hela livscykel, från start till stängning. Antalet UF-företagare i Söderhamn har dubblerats från 2007 - 2010 och konceptet har spritts till flera olika gymnasieprogram.

Söderhamn har även utvecklat modellen "Sommarlovsentreprenörer", där gymnasieungdomar fått skapa en verksamhet utifrån en egen idé. På så sätt kan de utveckla sitt entreprenörskap och sin entreprenöriella kompetens även under sommarlovet.

Entreprenörskap och företagande


Margareta Högberg beskriver även hur Söderhamns kommun genom Movexum erbjuder ett inkubatorsprogram för vuxna entreprenörer som vill utveckla sin företagsidé.

"Business start" skapar en grund för blivande entreprenörer, inför företagsstart. "Business Lab" är steg två, där företag i tidig utveckling får stöd i affärsutvecklingen. Företag som sedan antas till "Business Accelerator" får hjälp med etablering på den kommersiella marknaden.

Ladda ner publikationen


Länk till Eurostat: Entrepreneurship determinants: culture and capabilities - 2012 editionPDF (pdf, 11.4 MB), Eurostat Statistical books. (ISBN 978-92-79-25308-9)

Eurostat


Eurostat är den Europiska Unionens statistikkontor. Eurostat förser unionen med statistik på europeisk nivå, för att möjliggöra jämförelser mellan länder och regioner.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post
Eurostats publikation

Granskad/Uppdaterad: 2013-04-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter