Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Förstelärare inom barn- och utbildningsförvaltningen

20 nya förstelärare utsedda

Barn- och utbildningsförvaltningen har under onsdag eftermiddag presenterat 20 nya förstelärare inför kommande läsår. Samtliga påbörjar sina uppdrag från den 11 augusti 2014 och uppdragen sträcker sig över två läsår till och med läsårets slut 2015/2016.

Idag har 20 nya förstelärare från kommunens grundskolor och gymnasieskola presenterats. De kommer att påbörja sitt uppdrag i samband med kommande läsårsstart och uppdraget pågår under 2 år. Totalt sökte 47 lärare de olika uppdragen. Uppdragen fördelar sig på sju förstelärare som kommer att ha ett förvaltningsövergripande uppdrag och 13 förstelärare som kommer att ha ett skolförlagt uppdrag.

Förstelärare är en ny karriärmöjlighet för lärare som staten har infört. Sedan hösten 2013 finns sju förstelärare verksamma. Dessutom finns ytterligare karriärmöjligheter genom en förskoleutvecklare och fem s k ledarskapsspår som finansieras inom barn- och utbildningsnämndens egna pengar. Totalt finns nu inom barn- och utbildningsförvaltningen 35 karriärtjänster, varav tre vakanser som kommer att utses efter sommaren.

Förvaltningsövergripande uppdrag

Nedanstående medararbetare har utsetts till förstelärare med förvaltningsövergripande uppdrag och de arbetar för närvarande vid namngivna skolor. Uppdraget kan komma att förläggas till en annan skola än den de för närvarande arbetar vid.

NamnSkolaÄmnesområde
Birgitta PalmVågbroskolanEngelska
Berit NordqvistStaffangymnasietEngelska
Åsa JäägerVågbroskolanNyanlända
Camilla BrolinNorrtullskolanNyanlända
Monika IngvarssonStaffangymnasietNyanlända
Maria SödergrenVågbroskolanÖkad läsförståelse
Kristin SvedbergNorrtullskolanÖkad läsförståelse

Skoluppdrag

Nedanstående medarbetare har utsetts till förstelärare med skoluppdrag för respektive skola.

NamnSkola
Birgitta FröbergBergviksskolan
Karin KrageStenbergaskolan
Elisabeth ThorellMo och Stråtjära skolor
Gisela PernestenStentägtskolan
Anna AnderssonSandarne skola
Lotta LingvallRosenvallskolan
Magnus JäägerVågbroskolan
Anna RådströmVågbroskolan
Maja InansciNorrtullskolan
Magnus FlinkNorrtullskolan
Anna ArvelinStaffangymnasiet
Anna GlindåsStaffangymnasiet
Åsa WikströmStaffangymnasiet

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn
Besöksadress: V Storg 16-18
Tfn kundtjänst 0270-750 00
Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Förstelärare

Förstelärare syftar till att öka måluppfyllelsen och uppnå resultatutveckling på klass-, skol- och kommunnivå ur ett 6-19 års perspektiv. Uppdraget ligger på förvaltningsnivå och kan vara på en eller flera skolor i kommunen.

Som förstelärare arbetar särskilt yrkesskickliga lärare som eftersträvar att utveckla sin egen, sina kollegors och yrkets praktik. De har stor kunskap inom sitt ämnesområde och hur elever lär sig och hur man organiserar lärandet.

Förskoleutvecklare

En förskoleutvecklare bistår förskolecheferna och verksamhetschefen i deras verksamhetsutveckling. Uppdraget är att initiera och driva utvecklingsarbete för alla kommunens förskolor.

Ledarskapsspåret

Ledarskapsspåret syftar till att öka måluppfyllelsen och uppnå resultatutveckling på klass-, skol- och kommunnivå. Uppdraget är att stödja rektorns lednings-, styrnings-, och uppföljningsuppdrag. Detta genom att stärka det dagliga ledarskapet i skolan och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.  Det ger också en möjlighet att prova på hur rektors-/förskolechefsrollen fungerar.

Granskad/Uppdaterad: 2014-11-14

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter