Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
James Nottinghamn, brittisk skolutvecklare

Årets Skolforum - finalen av kommunala kunskapslyftet

Under årets Skolforum har lärare och rektorer inspirerats att använda digitala verktyg kombinerat med bedömning för lärande och kollegialt lärande. Skolforum och satsningen det kommunala kunskapslyftet avslutades med den världsledande skolutvecklaren James Nottingham och hans uppskattade föreläsning om Utmanande undervisning.

26-28 oktober genomfördes årets Skolforum med intressanta föreläsningar för kommunens lärare i förskoleklass, grundskola och grundsärskola. Årets tema var Undervisningens möjligheter och utmaningar och årets stora händelse var föreläsningen med den världsledande skolutvecklaren James Nottingham.

Veckan inleddes med att Carin Sävetun, projektledare på Chalmers entreprenörskola, föreläste om värdeskapande pedagogik. Det är en fortsättning på den mångåriga satsningen kring entreprenörskap i kommunen. Värdeskapande är en del av entreprenöriellt lärande och handlar om att elever motiveras till kunskap genom att de sedan kan skapa värde för andra utanför skolan. Entreprenörskapets bidrag till utbildningen ger mer motiverade elever, mer djupinlärning och utvecklande av icke kognitiva kompetenser.

Under måndag eftermiddag och kväll redovisades så kallade miniprojekt - ett fyrtiotal goda exempel på skolutveckling från kommunens förskolor och skolor.

Veckan fortsatte med att Anders Holmgren, pedagogisk processledare på Lin Education, föreläste om bedömning för lärande (BFL) kopplat till digitala verktyg. Under föreläsningen fick pedagogerna praktiskt prova på och inspireras till att använda digitala verktyg i undervisningen.

Veckan avslutades med två föreläsare: Frida Lindell, lärare i Sollentuna kommun, och James Nottingham, en av världens ledande pedagoger och föreläsare samt författare. Frida visade praktiska exempel på hur hon med stöd av STL (Skriva sig till lärande), digitala verktyg och arbetet med att synliggöra lärandet har utvecklat sin undervisning de senaste åren. Även Frida inspirerade till att använda digitala verktyg i undervisningen där lärare och skolledare fick prova på hur det går att använda.

James Nottinghams uppskattade föreläsning handlade om utmanande undervisning, vilket handlar om att ta reda på vad som stöttar och utvecklar elevernas lärande och hur pedagogerna kan använda det i klassrummet. James talade om hur forskningsresultat kan omsättas till praktisk handling i klassrummet. Istället för att endast fokusera på elevers slutresultat, så ska man också se deras utveckling (progression) på vägen. Han gav praktiska exempel på hur skickliga lärare arbetar med tydliga mål och återkoppling som motiverar och leder lärandet framåt. Han inspirerade till att skapa utmanande undervisning för att få elever och växa och lyckas bättre i skolan.

James Nottinghams föreläsning var finalen av satsningen som gjorts på förskolan och grundskolan i kommunen under åren 2013-2015, det så kallade kommunala kunskapslyftet. Under de tre åren som satsningen har pågått har många kompetenshöjande aktiviteter skett bland kommunens pedagoger och skolledare. Ett tjugotal föreläsare bestående av forskare och andra kända namn i skolvärlden har kommit till Söderhamn för att inspirera till skolutveckling, där vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har varit den röda tråden. Ett axplock av de satsningar som gjorts i kommuner under de tre åren är utökat antal specialpedagoger, arbete med matematik- och läsutveckling, kollegialt lärande, bedömning för lärande, inrättande av karriärtjänster, Reggio Emilia för förskolan och entreprenöriellt lärande för övriga skolformer, verksamhetsutvecklingsgrupper, kulturstudieanalyser och miniprojekt. Dessutom har omvärldsanalys skett genom många studiebesök i övriga delar av Sverige för att titta på goda exempel som inspirerat till skolutveckling i kommunens förskolor och skolor.

Nu återstår några utbildningar och avslutning av miniprojekten innan satsningen tar slut vid årsskiftet. I nästa budgetperiod kommer barn- och utbildningsnämnden prioritera fortsättning på några av de aktiviteter som ingått i satsningen.

Granskad/Uppdaterad: 2015-12-18

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter