Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Barnen på Vågbro förskola arbetar med demokrati

I förskolan läggs grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. På avdelningen Vågen på Vågbro förskola tänker man att förskolan är ett litet samhälle i miniatyr där barnen är delaktiga och har ansvar för sina egna handlingar.

För att stärka barnens självkänsla och lära dem ta initiativ under ansvar får förskolebarnen på avdelningen Vågen göra egna val i olika vardagssituationer.  Det kan till exempel vara att välja aktivitet för dagen, eller välja själv när man vill äta mellanmål eller vem man ska sitta brevid när man äter.  

Barn och personal går tillsammans igenom de val som finns för dagens aktiviteteter i de olika rummen på förskolan. Det finns till exempel sinnesrum, språkrum, atelje, ljus/mörker rum, bygg/konstruktion, matematik/teknik och klipp och klistrarummet. Barnen drar ett kort eller namnskylt som talar om vems tur det är att välja rum. Barnet sätter sitt foto vid sitt val. Det här gör att barnen gör sitt val mer efter aktivitet än efter kompis. Personalen upplever att barnen tycker att valen är viktiga och att arbetsron har förbättras. Ett annat resultat är att pojkar och flickor oftare leker tillsammans, en utveckling har skett.

Personalen ser att det finns ett lärande i momentet med att välja aktivietet. Det blir en positiv känsla och en röd tråd under dagen som är viktig för barnens självkänsla när de är med och fattar beslut.

Personalen och barnen pratar också om hur man är en bra kompis och barnen får med egna ord berätta. Barnen säger då till exempel att en bra kompis är snäll, hjälper, lyssnar, delar med sig och kan leka med alla. I ett stormöte med alla barnen pratar man kring de ord som kommit fram och anpassar aktiviteter som gör att det fungerar så i praktiken. Till exempel tycker barnen att man är en bra kompis om man kan ”sitta bredvid vemsomhelst” -  för att få in en demokratisk tanke så får de fortsätta att välja sittplats vid två av måltiderna men vid lunchen får de sitta varannan pojke och flicka. Detta leder till nya kontakter och de får jobba med sitt eget påstående att de kan "sitta bredvid vem som helst".

Nyckelordet i arbetet på Vågen är "vi-känslan" - vi ser och bekräftar varandra.

Barnen på Vågens förskola berättar hur man är en bra kompis

Barnen på Vågens förskola berättar hur man är en bra kompis

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-05-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter