Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Slutbetyg

Bättre resultat bland årets 9:or!

Det genomsnittliga meritvärdet för årets slutbetyg i grundskolan är 212 meritpoäng, vilket är det högsta värdet någonsin, dessutom har andelen pojkar som är behöriga till gymnasieskolan ökat med nästan 10%. - Mycket glädjande siffror säger Tomas Hartikainen, förvaltningschef.

Förra veckan var det skolavslutning och eleverna fick sommarlov. Sedan dess har arbetet pågått med att sammanställa betygsresultaten vilket nu är klart och visar glädjande siffror. Slutbetygen för årets nior har det bästa genomsnittliga meritvärdet någonsin och ligger på 212 meritpoäng att jämföra mot 2013 då kommunens genomsnittliga meritvärde var 201 meritpoäng och riksgenomsnittet var 213 meritpoäng. Dessutom har meritvärdesskillnaderna minskat mellan pojkar och flickor och meritvärdet har ökat i båda grupperna.

- Betygen i årskurs 9 är toppen på ett isberg; under ytan ligger ett mångårigt arbete med elevernas måluppfyllelse. På Vågbroskolan arbetar engagerade lärare, som ser varje enskild elev, och som arbetar för att varje elev ska utvecklas utifrån dess förutsättningar. Det finns en fungerande organisation för särskilt stöd, men än viktigare är de individanpassningar som görs av ordinarie undervisning, som ger alla elever möjligheter att utvecklas, säger John Hjalmarsson rektor för skolan.

Betygsresultaten har ökat för både pojkar och flickor i kommunen, men mest för pojkar. För året innebär ökningen att det nu är större andel pojkar (84%) som är behöriga till gymnasieskolan än flickor (83%) vilket är ovanligt. -Pojkarnas resultatökning på Bergviksskolan beror bland annat på en lugnare skolmiljö, att det har ställts högre förväntningar på pojkarna än tidigare och att arbete har skett med byggande av relationer. Dessutom har vi genomfört en kulturanalys av skolan, arbetat med en handlingsplan, genomfört mentorsbyten och att läsåret startade upp med tydliga genmensamma regler för skolan, säger Åsa Äng Eriksson rektor för skolan.

Andelen elever som har betyg i alla ämnen är 74% vilken är samman nivå som 2013.

Granskad/Uppdaterad: 2015-04-27

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter