Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Bättre resultat i årskurs 9

Årets elever i årskurs 9 har bättre resultat över tid i de kunskapsprognoser som genomförts. Detta ser ut att vara en tendens till att de senaste årens satsningar som gjorts inom skolan ger resultat.

Under de senaste åren har det inom skolan gjorts stora satsningar så som kommunalt kunskapslyft, matematiklyft, karriärtjänster etc, både på kommunal och nationell nivå. Detta börjar ge resultat som kunde skönjas redan i slutbetygen för årskurs 9 våren 2014. Då resultaten var de bästa under hela 2000-talet, trots att färre elever fick godkänt på nationella prov under våren 2014. Nationella proven är ett redskap för att synliggöra bristområden och utifrån detta sätta in resurser för att eleverna ska nå de uppsatta målen.

Årets elever i årskurs 9 har bättre resultat över tid i de kunskapsprognoser som genomförts jämfört med förra årets nior. Fortsätter den tendens som finns för årets nior, så kommer dessa slutbetyg bli ännu bättre än våren 2014.

Under 2015 kommer ett nytt resurstilldelningssystem att införas inom grundskolan i syfte att stödja likvärdigheten och skolans kompensatoriska uppdrag. Vilket bl a innebär att mer resurser kommer att finnas på de skolor som behöver dem som mest. Detta skapar förutsättningar för det fortsatta arbetet med att förbättra resultaten inom grundskolan.

Granskad/Uppdaterad: 2014-11-27

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter