Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Blyertspenna och diagram

Bra år för betyg – fler behöriga än på åtta år

Nästan 88 procent av kommunens niondeklassare har behörighet till gymnasiet – den högsta siffran på åtta år. Framgången förklaras främst av hårt jobb av lärare och elever.

Från 81,8 procent behöriga elever i årskurs 9 år 2017 till 87,5 procent ett år senare. Färska siffror från vårterminen 2018 visar den högsta andelen niondeklassare som klarar gymnasiebehörighet sedan 2010.

- Jätteroligt och det känns väldigt bra. Men det går inte att slå sig för bröstet utan bara att ta nästa och nästa steg hela tiden, säger Eva-Britt Hartikainen, verksamhetschef för Söderhamns kommuns grundskolor.

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända grundskolebetyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen. För gymnasiebehörighet till ett högskoleförberedande program krävs godkända grundskolebetyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska, matematik och i minst nio andra ämnen.

Att nu fler elever kämpat sig till gymnasiebehörighet förklaras förstås av hårt jobb från både dem själva och från skolans håll, men också av satsningar som ger resultat.

Kvinna på skolgård.

Eva-Britt Hartikainen, verksamhetsansvarig för grundskolan i Söderhamns kommun.

Lovskola, en statsbidragsfinansierad möjlighet som erbjuds elever under påsklov, sportlov och sommarlov, är en som nämns av Eva-Britt Hartikainen.

I år hjälpte lovskolan elva elever att ta klivet över behörighetsgränsen.

- Det är många. Lovskolan har förbättrats hela tiden. Eleverna är målmedvetna och har hög ambition och lärarna på hemmaskolorna ser till att det är väl förberett vad eleverna behöver öva på, säger Eva-Britt Hartikainen.

Söderhamns kommuns samarbete med Stockholms universitet i projektet SKUA, en språk- och kunskapsutvecklande satsning, är en annan framgångsfaktor. Det är en ettårig insats som pågår och som omfattar ämnena No, So, svenska, svenska som andraspråk samt alla klasser från förskoleklass upp till årskurs 3.

- Det känns väldigt spännande och vi når många i det här. Framför allt kan det hjälpa utlandsfödda och de som inte har så lätt för sig, säger Eva-Britt Hartikainen.

Kurva över betyg.

Det finns också saker att jobba med visar sammanställningen och analysen av elevernas betygsresultat, som görs efter varje termin. Till exempel så nådde 34 av eleverna i årskurs nio inte gymnasiebehörighet, 17 flickor och 17 pojkar. Och så visar den färska rapporten också att matematik sticker ut som det svåraste ämnet att klara och att betygen i årskurs 6 är lägre än tidigare.

Arbetet för att få till en ännu bättre måluppfyllelse framöver, görs på flera nivåer och med ett antal åtgärder.

- Vi jobbar självklart på för att alla elever ska lyckas. Tidigare insatser är till exempel en del där vi kan förbättra oss, att sätta in stöd och extra anpassningar direkt när det behövs, säger Eva-Britt Hartikainen.

Fler exempel på arbete som görs för att öka måluppfyllelsen:

  • ”Prognoskluster” – extra intensivstöd till elever med kunskapsluckor i ett ämne.
  • Insatser utförs av förstelärare.
  • Fortsättning av samverkansprojekt med Skolverket för att stärka utbildningens kvalitet för nyanlända elever. Omfattar utbildning om det svenska skolsystemet för både elever och vårdnadshavare, kompetensutveckling för studiehandledare, kompetensutveckling i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för alla lärare samt fortbildning av studie- och yrkesvägledare.
  • Läxhjälp utanför ordinarie skoltid.
  • Diskussioner mellan lärare om måluppfyllelse, betyg och bedömning i sina ämnesnätverk.
  • Fortsatt fokus på elever med orosfrånvaro (med projektet ELOF i en nyckelroll).

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2019-01-07

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter