Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Tobias Arnefjord och Magnus Jääger, lärare inom SFI-Svenska för invandrare.

Tobias Arnefjord och Magnus Jääger, lärare inom SFI-Svenska för invandrare.

Datorer och lärplattor en naturlig del i undervisningen

Smartphones, lärplattor och datorer tar mer och mer plats i undervisningen. Den traditionella läroboksbundna undervisningen har idag många alternativ.

- Idag finns bra och uppdaterad information på nätet. Utvecklingen går så snabbt att läroboken hinner bli inakuell, säger Cecilia Torstensson, rektor på CFL-Centrum för flexibelt lärande.

Upplevelserna från lärare och elever är både positiva och negativa. Många är fundersamma och frågor väcks om hur arbetssättet ska utvecklas. En synpunkt från vuxenelever har är att de ofta vill ha en bok att ”hålla i” som de kan stryka under i. I grundskolan används Google translate (översättningstjänst på internet) mycket, för att det ska fungera krävs att eleven är duktig på sitt modersmål, vilket inte alltid är fallet. En annan nackdel är att tekniken inte alltid fungerar tillfredsställande.
- Från skolans sida försöker man hjälpa till med att övervinna tekniska problem samt att man har en handlingsplan för hur man ska hjälpa elever i behov av särskilt stöd. Alla erfarenhetet används för att hitta bra rutiner för att få ut det bästa av de nya arbetssätten, säger Cecilia Torstensson, rektor på CFL-Centrum för flexibelt lärande.

Att jobba flexibelt – lyckad och sparsam rutin på SFI

På SFI-svenska för invandrare ser man många fördelar med att använda nya läromedel.

-Vi anser att detta är framtiden för skolan. Att alla elever kan studera när det passar i stället för att vara låst vid en bok. Det är ett beprövat format som har använts i andra SFI-skolor med ett mycket bra resultat. Vi sparar även mycket pengar eftersom eleverna stannar så kort stund i varje klass innan de byter nivå. Det skulle bli mycket kostsamt att köpa böcker varje månad till nya eleverna i vår klass. Den digitala licensen som vi använder i dag sträcker sig tre månader och sedan kan man förlänga den om eleven går kvar i klassen, säger Tobias Arnefjord, lärare på SFI-Svenska för invandrare.

Lärarna upplever också att det för dem innebär en mindre arbetsbelastning när det gäller för- och efterarbete. Eleverna får stor valfrihet att studera när man har tid och möjlighet. De kan arbeta på sin lärplatta, dator eller smartphone utanför skoltid när det passar. Undervisningen blir individualiserad.

Motivationshöjande att jobba med senaste tekniken på Stenberga

I Stenbergaskolans förberedelseklasser med nyanlända elever har man fått chans att testa nya arbetssätt. Lärplattor har köps in och lärare och elever samarbetar för att hitta nya rutiner i undervisningen. I och med att eleverna och lärarna lär sig samtidigt känner eleverna delaktighet i undervisningens uppläggning och deras motivation ökar.

- Att få arbeta med det allra senaste i teknikväg är motivationshöjande i sig. Google Translate används redan rutinmässigt för att eleverna själva ska klara av att ta sig förbi språkliga problem i alla ämnen. Vi testar gratisapplikationer för att se vad eleverna upplever som lustfyllt lärande. Lärarna söker lämpliga applikationer och ser hur andra skolor arbetar. Så småningom kommer ett mer utvecklat system att byggas upp, troligen med mer avancerade applikationer, men vi köper inget förrän vi är säkra på att vi köper bra produkter, säger Anders Regnander, pedagogisk assistent, Stenbergaskolan.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

För mer information, kontakta:

Ann-Sofie Gustafsson,
Verksamhetschef, CFL
(Processledare för inriktningsmålet Flexibelt lärande)
0270-756 32, 070 226 62 12

Fredrik Ebervik,
Rektor, Staffangymansiet
0270-757 10, 073 270 84 78

Rose-Marie Larsson,
Rektor inom grundskola
0270-753 87, 070 190 25 95

Inriktningsmålet Flexibelt lärande

Att hitta flexibla arbetssätt där pedagoger arbetar mindre läroboksbundet är en del av kommunens inriktningsmål ”Flexibelt lärande”. Att använda ny teknik i skolan ger nya pedagogiska möjligheter – detta är ett av flera teman på lärarnas program för kompetensutveckling v 44 2015.

Granskad/Uppdaterad: 2016-11-03

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter