Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Dator, surfplatta och mobil används i undervisningen.

Datortätheten i skolan har ökat

Datortätheten i Söderhamns skolor har ökat. 2012 fanns cirka 1 500 datorer inom skolverksamheten i Söderhamns kommun. I slutet av 2014 var siffran cirka 2 000.

- Vi närmar oss vårt mål som är 3,15 elever per dator i grundskolan, säger Erik Björk, verksamhetschef inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Datortäthet grundskolan 2015

IT-bokslut för 2015 håller på att sammanställas just nu och så här ser statistiken för datortätheten ut just nu.

Förutom att antalet datorer har ökat så har även tätheten av annan teknik ökat totalt de senaste åren, till exempel fler läsplattor. Ökningen består bland annat i att vissa utvalda grupper har fått läsplattor för att testa nya lärformer.

Att använda ny teknik i undervisningen i stället för traditionella läroböcker har visat sig fungera väldigt bra för t.ex. nyanlända elever inom grundskolan och inom SFI-Svenska för invandrare för vuxna. Eleverna använder Google translate, en översättningstjänst – för att ta sig förbi språkliga problem i alla ämnen.

Det finns även möjlighet att spara pengar för läromedel, genom att använda digitala verktyg i stället.

- Man sparar mycket pengar eftersom SFI-elever stannar så kort stund i varje klass innan de byter nivå. Det skulle bli mycket kostsamt att köpa böcker varje månad till nya elever. Den digitala licensen sträcker sig tre månader och sedan kan man förlänga den om eleven går kvar i klassen, säger Tobias Arnefjord, lärare i SFI - Svenska för invandrare på CFL- Centrum för flexibelt lärande.

Lärare och elever lär sig gemensamt

Nya läromedel innebär också kompetensutveckling för lärarna. Kommunen har tagit fram ett program som bygger på självstudier. Programmet har inte använts i den utsträckning som planerats men under 2016 uppdateras det så att upplägget bättre ska passa verksamheterna.

Mycket lärande sker också i vardagen – eleverna lär sig av varandra och lärare och elever utforskar tillsammans nya sätt att lära.

- När elever och lärare lär sig tillsammans känner eleverna delaktighet i undervisningens uppläggning och motivationen ökar. Att få arbeta med det allra senaste i teknikväg är motivationshöjande i sig, säger Anders Regnander, pedagogisk assistent, Stenbergaskolan.

Granskad/Uppdaterad: 2016-02-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter