Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Skolelever

Elevernas syn på skolan är positiv i Söderhamn!

Elevernas syn på grundskolan i Söderhamn är mycket positiv, där kommunen för årskurs 5 rankas på plats 11 och för årskurs 8 plats 14 av landets kommuner. När det gäller elevernas resultat i grundskolan klättrar kommunen till plats 154.  –Vi är på god väg, men siktar naturligtvis på att alla elever ska ha möjlighet att välja sin egen framtid vilket resultaten i elevenkäten bådar gott för, säger Per Granath, förvaltningschef

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har för andra gången under 2016 presenterat Öppna jämförelser för grundskolan. Den här gången är det läsåret 2015/16 som presenteras.

I öppna jämförelser ingår bland annat en elevenkät som görs i årskurs 5 och 8 om elevernas syn på skolan. Enkäten mäter hur väl kommunen lyckats med sitt värdegrundsarbete och andra aspekter som har med skolans hela uppdrag att göra, vilket är grunden för kunskapsutvecklingen.  Elevernas syn på grundskolan i Söderhamn är mycket positiv och där årskurs 5 rankas på plats 11 och årskurs 8 på plats 14 av de svarande kommunerna. Om man delar resultaten på pojkar och flickor så rankas pojkarna i årskurs 8 på fjärde plats av de svarande kommunerna.

I det sammanvägda resultatet när det gäller kunskaper klättrar Söderhamns kommun återigen på rankinglistan, efter en dipp läsåret 2014/2015, och ligger nu på plats 154 (inklusive fristående skolor plats 162) av landets 290 kommuner. -Nämndens arbete med att skapa förutsättningar så att alla elever kan lyckas visar på rätt riktning. Jag och nämnden är stolta över det arbete som görs i kommunens förskolor och skolor men vet att det kan bli ändå bättre, säger Alexandra Gard, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Jämfört med kommunerna i Gävleborgs län står sig Söderhamn bra då bara Ovanåkers och Ockelbo kommuner har högre rankning vid jämförelse av de kommunala grundskolorna. Ockelbo rankas på första plats av landets kommuner i denna mätning. När det gäller elevernas syn på skolan så rankas Söderhamn högst i länet.

Under de senaste åren har det inom skolan gjorts stora satsningar både på kommunal och nationell nivå så som t ex kommunalt kunskapslyft, matematiklyft, läslyft, karriärtjänster och fler anställda i lågstadiet som alla syftar till att skapa förutsättningar för att höja elevernas måluppfyllelse.

Öppna jämförelser – Grundskola 2016 nr 2 är Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) elfte jämförelse av resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. Uppgifterna i rapporten gäller läsåret 2015/16. Öppna jämförelser ger en översiktlig bild av resultatet i grundskolan,
både för riket och för respektive kommun. Syftet är att ge politiker,
tjänstemän och skolledare ett underlag för att fördjupa analysen om skolans
resultat och diskutera åtgärder för förbättring och utifrån det systematiskt styra verksamheten mot en högre kvalitet.

Granskad/Uppdaterad: 2018-05-21

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter