Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Lotta Svensson, FoU Söderhamn medverkar i antologi.

Forskare från Söderhamn delar med sig av erfarenheter kring interaktiv forskning

I antologin "Gemensamt kunskapande — den interaktiva forskningens praktik" som utkommit under hösten finns Lotta Svensson från FoU Söderhamn publicerad. Hon skriver om sina erfarenheter kring forskningen om ungdomars situation, varför de väljer att stanna - eller flytta från Söderhamn. Ett arbete som bidrog till kommunens satsning på ungdomar, Ungdomslyftet.
I sin artikel "Att vara som skoskav..." i antologin ställer Lotta Svensson frågan om det går att bedriva interaktiv forskning och fortfarande vara opartisk, att behålla det kritiska förhållningssättet?
Interaktiv forskning innebär att man följer en process, deltar i och diskuterar det man ser.
Eftersom man jobbar väldigt nära den eller de grupper som ska studeras kan det finnas en risk att det skapas ett samförstånd i stället för ett kritiskt synsätt. Interaktiv forskning innebär också att det finns möjlighet att påverka processen till skillnad mot traditionell forskning. Där kommer forskaren in och granskar arbetet när det är klart och alla inblandade oftast gått vidare till andra projekt.

Att kunna balansera fram mellan närhet, distans och kritik på ett konstruktivt sätt kräver öppenhet, mod och tillit både från forskaren och från deltagarna.
- Människorna i Söderhamn var beredda att släppa mig nära, och det gav mig god tillgång till värdefull kunskap, berättar Lotta Svensson.
Men hon mötte också misstänksamhet. Att möta någon som presenterar sig som forskare eller doktorand hör inte till vanligheterna bland de grupper hon träffade och intervjuade. Lotta Svensson är uppvuxen i Söderhamn, flyttade för studier, men bor nu sedan många år åter i Söderhamn. Hon upplever att hennes delaktighet/inblandning i livet i Söderhamn både underlättat och försvårat det vetenskapliga arbetet.  Det underlättade när det gällde att skapa tillit. Eva Tjernström (s) kommunalråd i Söderhamn som var en av dem som Lotta Svensson intervjuade håller med:
- När vi haft det så nära har vi sett att det är seriös forskning med ett seriöst upplägg. Det som gjorts lokalt här har man kunnat följa efter vägen. Det är mycket lättare att bortse från något som kommer utifrån. De beska sanningar som framkom i Lottas forskning fick oss verkligen att fundera.

Den nära forskningen har också gjort att det avdramatiserats "Jag har lärt mig och förstått mycket mera. Forskningen blir både avdramatiserad och förmänskligad" säger en annan av de som intervjuats.

Lotta Svenssons slutsats är att det faktiskt går att ha ett samförståndstänkande och vara utvecklingsstödjande — samtidigt som man är kritisk. Det krävs tillräcklig närhet till deltagarna för att få del av deras kunskaper och erfarenheter — samtidigt som det måste skapas utrymme för reflektion och ett kritiskt förhållningssätt.     

Hälsinglands utbildningsförbund

Hälsinglands Utbildningsförbund
Centrum för flexibelt lärande
S Järnvägsgatan 7,
826 80 Söderhamn
Tel 010-454 12 80 
cfl@hufb.se
www.hufb.selänk till annan webbplats

Granskad/Uppdaterad: 2015-11-20

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter