Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Klossdammens förskola jobbar för olikheter

Klossdammens förskola har blivit beviljade 30 000 kr till ett miniprojekt för att göra barnen uppmärksamma på allas lika värde och att olikheter är en tillgång.

Under maj månad arbetade förskolan under temat ”olika” för att lyfta att vi alla är viktiga oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Projektet avslutas vecka 22 under Söderhamns Pridevecka med festliga dagar i regnbågens färger. Under temaarbetet har bland annat träd på gården målats i regnbågsfärger, och en Prideflagga har tillverkas och hissats upp i förskolans flaggstång. Projektet avslutas med en Pridefest där vi alla barn får klä sig till den de vill eller vara som de är.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2017-06-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter