Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kommunalt kunskapslyft

Ska man vara med på slutet måste man vara med i början. Det är en av deviserna bakom Söderhamns kommunala kunskapslyft för skolan. Genomtänkta och tidiga insatser är en del i framgångsreceptet.
- Barn blir till i de miljöer vi erbjuder. Idag ligger ansvaret för att eleven ska lyckas till stor del hos eleven eller föräldrarna. Vi vill lägga ett större ansvar på skola och rektor, säger Tomas Hartikainen som är chef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunfullmäktige har beviljat 6,5 miljoner kronor per år till ett kommunalt kunskapslyft 2013 - 15. Nu har alltså riktlinjer för arbetet fastställts.

Synvända


Barn och elever har rätt till god kunskap och måluppfyllelse. Det är skola och rektor som har ansvar för elevens resultat. Tidiga insatser är viktiga, liksom att arbeta med inkludering för att skapa miljöer för alla barn och elever. I arbetet är pedagogen eller läraren den viktigaste resursen. Det här är förhållningssättet i kunskapslyftet. Synvändan mot större fokus på pedagogens eller lärarens roll kräver mycket arbete med attityder och förväntningar.

- Vi behöver beskriva tydligare vad skolan ska göra för att en elev ska trivas och få en chans att lyckas. Vi behöver arbeta med nya attityder och förväntningar, det är ett stort arbete att synvända ett inarbetat synsätt, fortsatte Tomas Hartikainen.

Prioriterade insatser i kunskapslyftet


Specialpedagogiskt stöd
Anställning av fler specialpedagoger inom för- och grundskola samt gymnasiet). Målet är en specialpedagog per rektor. Specialpedagoger är en viktigt resurs för rektor i arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Specialpedagogerna har också olika förvaltningsövergripande uppdrag, beroende på kompetensområde.

Läs- och skrivutveckling
Specialpedagoger utvecklar läs- och skrivutveckling tillsammans med lärare och rektorer i förskolan och de tidiga skolåren. Handledning kan ges. Forskningsuppdrag i förskolan sker i samarbete med Umeå universitet och Högskolan i Malmö.

Matematikutveckling
Det blir specialpedagogiskt stöd för handledning av lärare i matematikutveckling, mattecirkel, intensivmatte, Learning studies för matematiklärare och mattecoach på nätet för elever i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan.

Förstärkt implementering av nya styrdokument, läroplan, ny betygsskala
Lyftet arbetar med kompetensutveckling i bedömning och betygssättning. Det blir föreläsningar för alla lärare om formativ bedömning och bedömningsseminarier i ämnesgrupper.

Entreprenöriellt lärande & inkludering
Cirka 100 pedagoger utbildas i entreprenöriellt förhållningssätt  av Umeå Universitet. Forskningsuppdrag: Hur går vi vidare med våra entreprenöriella lärprocesser (Umeå Universitet). Föreläsningar om ett inkluderande förhållningssätt (Högskolan i Jönköping/Malmö).

Processledarstöd för rektorer
Processledarutbildning för rektorer, handledning (Umeå Universitet).

Förskolan och fritidshemmen
Det blir seminarier för förskolans och fritidshemmens personal och Reggio-nätverk. Lyftet satsar på pedagogisk lekutveckling och pedagogisk dokumentation.

Kulturskolans integration i skolan
Lyftet vill se en ökad satsning på bland annat dramapedagogik och musik.

Studieresa till Essunga kommun
Arbetsgruppen för det kommunala kunskapslyftet och fackliga representanter planerar att besöka Nossebro skola i Essunga kommun.

Ett-steg-före
En skola i Söderhamns kommun kommer att utses att få gå före i processen. Lyftet satsar extra där för att få snabba resultat och kunna se vilka insatser som ger god utveckling.

Stimulera lokala skolprojekt
Lyftet anslår 0,5 - 1 miljon kronor av potten för fri ansökan från lokala skolprojekt, för att utveckla tidiga insatser och måluppfyllelse. Medel ska kunna användas till utvecklingsprojekt. Ledningsgruppen för Barn- och utbildningsförvaltningen fördelar medel.

Kontakter och samarbetspartners


Essunga kommun
Haninge kommun
Högskolan i Jönköping
Kungliga Tekniska Högskolan
Malmö Högskola
Umeå universitet
Specialpedagogiska skolmyndigheten

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2012-11-20

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter