Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Kungsgårdens förskola är en jämställd förskola

På Kungsgårdens förskola får både flickor och pojkar möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsmönster. Det visar den kvalitetsgranskning som Skolverket har gjort under våren 2016.

På Kungsgårdens förskola i Söderhamns kommun erbjuds barnen en jämställd förskola där både flickor och pojkar får möjligheter att pröva och utveckla förmågor, kunskaper och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsmönster.

-På vår förskola gör vi ingen skillnad på pojkar och flickor. För oss är alla barn. Vi själva är inte så "stereotypa". Barnen utgår från sina intressen och vi har ett brett utbud av aktiviteter som alla kan välja på, säger personalen på Kungsgårdens förskola.

Under våren och hösten 2016 genomför Skolverket en kvalitetsgranskning i 18 kommuner med både fristående och kommunala huvudmän. Kungsgårdens förskola i Söderhamns kommun ingick i urvalet av förskolor, där granskningen genomfördes under våren 2016.

Granskningen av Kungsgårdens förskola visar att den språkliga och fysiska interaktionen mellan personal och flickor respektive pojkar, är likvärdig. Personalen ger stöd i vardagliga situationer i lika hög utsträckning till flickor respektive pojkar. Vidare visar granskningen att personalen vägleder flickor respektive pojkar, så att deras möjligheter att pröva olika material och miljöer, breddas och varieras.

-Ett kvitto på att det arbete som lagts ned på Kungsgårdens förskola är i rätt riktning, vilket är otroligt glädjande säger Agneta Olofsson verksamhetschef Förskola och tidigare förskolechef för Kungsgårdens förskola. Vidare berättar hon att Kungsgårdens förskola har arbetat medvetet med jämställdhetsfrågan. Vi har utbildat oss, kartlagt förskolan ur jämställdhetsperspektiv och haft många intressanta diskussioner. Det finns en genusgrupp som ska hålla liv i frågan, men framför allt har pedagogerna arbetat medvetet och entusiastiskt.

Slutligen noteras att Skolinspektionen vid granskningen inte kunde identifiera några utvecklingsområden i syfte att höja verksamhetens kvalitet inom granskningens område. 

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-22

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter