Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Lärare och elever

Lärare anställs i vikariepool för grundskolan

Fem behöriga lärare kommer att anställas i en fast vikariepool i grundskolan som ett projekt under kommande läsår. Detta ökar till viss del grundbemanningen i skolan och ger därmed ökade förutsättningar för eleverna att nå målen. Dessutom blir administrationen effektivare för vikariehantering.
Barn- och utbildningsnämnden beslutade under torsdagens sammanträde att införa en fast vikariepool inom grundskolan som ett projekt under läsåret 2013/2014.

Beslutet innebär att ca fem behöriga lärare kommer att anställas under kommande läsår för att jobba i en fast vikariepool. Dessa lärare ska finnas tillgängliga för korttidsvikariat. De tider som de inte vikarierar kommer de att att finnas som förstärkning i skolan så att det finns fler lärare i skolan varje dag.

Detta skapar också förutsättningar för att öka elevernas måluppfyllelse och innebär att grundbemanningen i skolan ökar till viss del. Det medför också att lärare finns på plats som känner eleverna och vilka rutiner som gäller, vilket skapar trygghet både för elever och personal på skolorna.

För vikariernas del ger det, för utom tryggheten i att känna elever, rutiner och övriga medarbetare på skolan, dessutom en större trygghet i att få en månadsanställning än att vara anställd på timmar.

Dessutom underlättar det för administrativ personal och rektorer vid vikarieanskaffningen som under stora delar av läsåret har svårigheter med att rekrytera korttidsvikarier med rätt kompetens. Detta problem har inneburit att det inte alltid gått att tillsätta vikarier vilket i sin tur påverkat eleverna genom att lektioner bl a har blivit inställda.

Tjänsterna i den fasta vikariepoolen kommer att annonseras inom kort.

Granskad/Uppdaterad: 2013-05-24

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter