Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Barn med Ipad foto Pontus Orre

Nej till syskonförtur

Kommunfullmäktige har sagt nej till en motion om syskonförtur i förskola och i kommunal grundskola. Kommunens statistik visar att de flesta familjer får sina första- eller andrahandsalternativ om placering tillgodosedda och syskonförtur skulle ge en ojämlik behandling av barn, menar barm- och utbildningsförvaltningen.

Syskonförtur i förskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen har fått yttra sig i frågan, och har då tagit ställning till syskonförtur i förskolan. För grundskolan säger Skollagen att en elevs placering vid en skola nära hemmet går före önskemål rörande annan elev.

- Vid placering av barn på förskolan försöker vi så långt det är möjligt att uppfylla föräldrarnas önskemål för syskon. Det kan ibland vara svårt på små förskolor med få platser, men kommunens statistik över tillgodosedda köalternativ visar att de flesta vårdnadshavarna får sina första- eller andrahandsalternativ, menar förskolechef Agneta Olofsson.

Enligt kommunens riktlinjer för barnomsorg är målet att tillgodose vårdnadshavarnas önskemål om syskonförtur, men det kan inte ges någon garanti. Riktlinjerna utgår från skollagen och innebär att alla medborgare får en likvärdig behandling vid placering i förskola. Med det menas att barnen behandlas lika vid placering i förskola oavsett om de har syskon eller inte.

- Syskonförtur skulle kunna upplevas som en förbättring i familjer som får barnen på samma förskola. För andra familjer skulle den kunna innebära att barn inte får sina förstahandsval tillgodosedda, och vi strävar efter en jämlik behandling av alla barn, avslutar Agneta Olofsson.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2015-12-03

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter