Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Nu bildas Hälsinglands utbildningsförbund

De tre kommunerna Söderhamn, Bollnäs och Nordanstig fortsätter nu utvecklingen av det gemensamma utbildningsförbundet för gymnasie- och vuxenutbildningen, Hälsinglands utbildningsförbund, sedan Hudiksvalls kommun valt att inte fatta beslut i frågan innan sommaren. Samtliga fullmäktigeförsamlingar i Söderhamn, Bollnäs och Nordanstig har fattat beslut om utbildningsförbundet.

-  Vi är övertygade om att detta är rätt väg att gå och att vi tillsammans kan ge eleverna den bredd och kvalitet som efterfrågas i framtiden, kommenterar Marie Centerwall (S), kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs och Hälsingerådets ordförande. En viktig målsättning är också att fler ungdomar avslutar sin gymnasieutbildning. 

Start nästa år

Ambitionen är att förbundet bildas 2015 och att programutbudet för den nya gymnasie- och vuxenutbildningen presenteras inför läsåret 2016-2017.

– Ett fördjupat samarbete säkerställer att vi i framtiden kan möta arbetslivets efterfrågan på utbildad arbetskraft, betonar Sven-Erik Lindestam (S), kommunstyrelsens ordförande i Söderhamn. 

Nordanstigs kommun som saknar egen gymnasieskola kommer även i fortsättningen att köpa tjänster för sina elever. Man ser ändå att inflytandet i ett utbildningsförbund är betydelsefullt. Vuxenutbildningen i kommunen har en stark ställning och ett fördjupat samarbete i förbundet stärker möjligheterna att erbjuda vuxenstuderanden i Nordanstig ett bra utbud.

– Vi vill vara med och påverka för våra studerandes skull, framhåller Monica Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

Andra kommuner välkomnas tillbaka

De tre kommunerna välkomnar Hudiksvall till utbildningsförbundet när kommunen så önskar. De övriga två kommuner som valt att stå utanför i dag - Ovanåker och Ljusdal- är också välkomna in i förbundet i framtiden.

De två oppositionsråden Ingvar Persson (M), Bollnäs, Magnus Svensson (C), Söderhamn och kommunalrådet och kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng (C), Nordanstig, delar uppfattningen att ett utbildningsförbund ska bildas nu.

Sammanfattningsvis innebär Hälsinglands utbildningsförbund:

• En kraftsamling som gör det möjligt att arbeta offensivt med utveckling av pedagogik, utveckling av utbud, specialisering med mera. 
• Bra bredd och kvalitet som attraherar de studerande.
• Fritt sökbar gymnasie- och vuxenutbildning.
• Möjligheter till lärlingslösningar för alla inriktningar inom området.
• Arbete och studier i samklang; bättre tillgodose näringslivets önskemål.
• Använda teknik för flexibla lösningar.

Det som väntar nu är att de tre fullmäktigeförsamlingarna ger kommunstyrelserna i uppdrag att göra smärre förändringar i konsortialavtalet bland annat när det gäller sätesort.

Mer information om processen finns på Hälsingerådets webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Mer information

Granskad/Uppdaterad: 2014-06-17

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter