Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Högläsning för förskolebarn

Nymåla förskola utvecklar värdegrundsarbetet

Nymåla förskola har under läsåret 2014/2015 genomfört ett miniprojekt för att utveckla värdegrundsarbetet.

Bakgrund och syfte

På en förskola som har fem avdelningar är det viktigt att det är ett bra samarbete, ett gemensamt förhållningssätt, en samsyn och att alla känner sig delaktiga. Det är bakgrunden till att Nymåla förskola valde att söka projektpengar för att genomföra ett så kallat miniprojekt.

Syftet med projektet har varit att komma fram till ett gemensamt syn- och förhållningssätt som i sin tur ska skapa arbetsglädje på förskolan.

Genomförande

Under projektets gång har många diskussioner förts mellan medarbetarna på förskolan bland annat från de föreläsningar som genomförts "100 möjligheter istället för 2" och "Positiva pedagoger och kreativa arbetslag" samt den bok som lästs "Glädjens pedagogik".

Litteratur har också använts tillsammans med barnen som sedan diskuterats i personalgruppen hur arbetet genomförts. Det har även köpts in lekmaterial som används i värdegrundsarbetet. 

Som en del av projektet har barnråd införts på förskolan samt har en "värdegrundslåda" där medarbetarna kan lämna synpunkter införts.

Allt som genomförts har syftat till att få igång diskussioner  och synliggöra förhållningssätt och förskolans uppdrag.

Nu, när projektet slutförts upplever medarbetarna att de blivit mer medvetna pedagoger som diskuterar med varandra och Nymåla förskola är på god väg mot ett gemensamt förhållningssätt.

-Av projektet har vi lärt oss att det är viktigt att avsätta tid till att diskutera och lyssna på varandra. De vuxnas förhållningssätt speglar sig i barnen. Det är viktigt att respektera varandras åsikter men ändå att landa i ett gemensamt förhållningssätt, säger Maria Ejefalk Jansson, förskollärare.

Nymåla förskola beviljades 45 000 kronor för att genomföra miniprojektet.

Fortsättning

Medarbetarna på Nymåla förskola vill fortsätta diskussionerna, värdegrundslådan, värderingsövningar och litteraturstudier för att fortsätta inspirera sig efter projektets avslut. De material som köpts in kommer de medvetet att presentera och använda vidare med barnen. Även barnråd och återkommande barnintervjuer ser de som viktiga verktyg för att få barnen delaktiga i det fortsatta värdegrundsarbetet på Nymåla förskola.

Granskad/Uppdaterad: 2015-07-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter