Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Barn i förskolemiljö

Ny organisation inom förskola och skola

Från och med 1 augusti 2016 är förskola och grundskola uppdelade i två verksamhetsområden med varsin verksamhetschef. Agneta Olofsson är verksamhetschef för förskolan och Mats Hanell är verksamhetschef för grundskolan.

Syftet med den nya organisationen är att förtydliga ledaruppdraget genom att renodla förskolechefs- respektive rektorsrollerna. Detta kommer att förbättra förutsättningarna för styrning, ledning och utveckling inom förskola och skola.

I och med den nya organisationen har några nya förskolechefer och rektorer rekryterats och några förskolor och skolor har bytt förskolechef respektive rektor.

Förskolechefsorganisation från 1 augusti 2016

Lillbergets och Kilsmyrans förskolor

Lise Lotte Frelin

Vågbro, Trönö, Kungsgårdens förskolor, pedagogisk omsorg

Lotta Lemberg

Nymåla förskola

tf Anette Sjöholm

Sandarne och Ljusne förskolor

Karin Jonsson

Rosenvall, Bergvik, Mo och Stråtjära förskolor

Karin Öst

Klossdammen, Stentägten och Utterns förskolor

Anneli Dahlberg

 

Rektorsorganisation från 1 augusti 2016

Bergviksskolan förskoleklass (F) - åk 9

Åsa Äng Eriksson

Mo, Rosenvall och Stråtjära skolor F - åk 6

Carine Spansk

Stenbergaskolan F - åk 9

Carin Engblom

Sandarne skola F - åk 6, grundsärskolan åk 1-9

Susanna Edling Juntto

Norrtullskolan åk 7-9

Rose-Marie Larsson

Norrtullskolan F - åk 3

Erik Lindkvist

Stugsunds skola F - åk 6,  Norrtullskolan åk 4-6

Vakant*

Stentägtskolan och Östra skolan F - åk 6

Eva-Britt Hartikainen

Vågbroskolan åk 4-9

Ingegerd Hansson

Vågbroskolan F åk 3, Trönö skola F - åk 6

Sofie Linde*) För Stugsunds skola F-åk 6 är Victoria Johansson tillförordnad rektor och för Norrtullskolan åk 4-6 är Erik Lindkvist tillförordnad rektor under tiden ny rektor rekryteras.

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn
Besöksadress: V Storg 16-18
Tfn kundtjänst 0270-750 00
Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Granskad/Uppdaterad: 2016-12-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter