Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Pedagogiska måltider i skolan

Personal som äter pedagogisk måltid med barn och elever kan göra det till självkostnadspris. Varje rektor kan fatta beslut om att pedagogisk måltid ska vara helt avgiftsfri för personalen.

kö till skolmat

Kommunfullmäktige sa den 1 februari ja till ett medborgarförslag om att personal som äter pedagogisk måltid med barn och elever kan göra det till självkostnadspris.

Varje rektor kan fatta beslut om att pedagogisk måltid ska vara avgiftsfri.

- Den här principen har vi redan tillämpat under många år. Vid en granskning hittade vi äldre beslut som motsade detta, men nu har vi rett ut det, menar Carin Mellqvist som är chef för förskola och grundskola.

Pedagogiska måltider är en resurs

Enligt Skatteverkets bestämmelser är pedagogiska måltider skattefria för lärare och annan personal vid skola, förskola och fritidshem. Skolverket menar att skolmåltiden är en del av utbildningen och har betydelse för hälsa, trivsel och lärande. I publikationen Skolmåltiden – en viktig del av en bra skolalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster visas bland annat hur måltiden kan kopplas till flera ämnen i läroplanen.

- Skolmåltiden kan användas på olika sätt i undervisningen och för att bygga trivsel och sociala relationer. Det är bra att varje rektor själv kan besluta om ifall medarbetare ska kunna äta avgiftsfria pedagogiska skolmåltider, avslutar Carin Mellqvist.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-02-01

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter