Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Lärare och elever

Satsning på karriärtjänster i förskola och skola

Kommunen satsar på karriärtjänster inom förskola och skola. Under hösten möjliggörs för medarbetare inom barn- och utbildningsförvaltningen att börja arbeta som förskoleutvecklare, förstelärare och det s k ledarskapsspåret.
Under hösten 2013 kommer 13 karriärtjänster att inrättas inom förskola och skola. Karriärtjänsterna fördelas på en förskoleutvecklare, fem s k ledarskapsspår och sju förstelärare. Uppdragen är en del i den ordninarie tjänsten, 20%, för de personer som får tjänsterna.  

Satsningen på förstelärare är en del i den riksomfattande satsningen som staten gör medans satsningen förskoleutvecklare och det s k ledarskapsspåret finansieras av barn- och utbildningsnämndens egna pengar.

Vad innebär det olika uppdragen?

Förskoleutvecklare
En förskoleutvecklare bistår förskolecheferna och verksamhetschefen i deras verksamhetsutveckling. Uppdraget är att initiera och driva utvecklingsarbete för alla kommunens förskolor.

Ledarskapsspåret
Ledarskapsspåret syftar till att öka måluppfyllelsen och uppnå resultatutveckling på klass-, skol- och kommunnivå. Uppdraget är att stödja rektorns lednings-, styrnings-, och uppföljningsuppdrag. Detta genom att stärka det dagliga ledarskapet i skolan och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet. Det ger också en möjlighet att prova på hur rektors-/förskolechefsrollen fungerar.

Förstelärare
Även förstelärare syftar till att öka måluppfyllelsen och uppnå resultatutveckling på klass-, skol- och kommunnivå ur ett 6-19 års perspektiv. Uppdraget ligger på förvaltningsnivå och kan vara på en eller flera skolor i kommunen. Som förstelärare arbetar särskilt skickliga lärare som eftersträvar att utveckla sin egen, sina kollegors och yrkets praktik. De har stor kunskap inom sitt ämnesområde och hur elever lär sig och hur man organiserar lärandet.

Granskad/Uppdaterad: 2014-05-16

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter