Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
lärare samtalar vid ett bord

Alla undervisande lärare i Söderhamns kommun får kompetens i SKUA-satsningen, från förskoleklass till årskurs nio.

Skolan riktar ljuset mot språket - Söderhamn deltar i satsning med Stockholms Universitet

Nu riktas ljuset mot språkets roll i undervisningen i Söderhamns kommuns skolor. Alla ska hänga med utifrån sina förutsättningar, är tanken när Söderhamns kommun samarbetar med Nationellt centrum för svenska som andraspråk i språk- och kunskapsutvecklande undervisning, SKUA.

Söderhamn är en av få kommuner som antagits av Nationellt centrum för svenska som andraspråk, NC, vid Stockholms universitet i ett samarbete under ett läsår. Den statligt finansierade satsningen handlar om språk- och kunskapsutvecklande undervisning, SKUA, och Söderhamns samarbete med NC är unikt på så sätt att det borrar lite djupare i No- och So-ämnena.

- Det verkar intressant så Söderhamn uppfyllde kriterierna för att vara med, säger Karin Pettersson, projektledare hos NC.

kvinna undervisar vid tavla

Karin Pettersson är projektledare vid Nationellt centrum för svenska som andraspråk.

Söderhamns kommun har de senaste åren jobbat hårt och medvetet med kompetensutveckling för lärare. Efter sommaren kom också glädjande statistik som visade att fler niondeklassare än på åtta år var behöriga till gymnasiet. Förhoppningen är att SKUA-satsningen ska resultera i ännu bättre måluppfyllelse.

Men SKUA-tanken blickar mot en horisont lite längre bort än de närmaste åren. NC lutar sig mot färsk forskning, som visar att undervisning där eleverna får använda sitt eller sina språk, med tonvikt på interaktion, gynnar alla elever och i synnerhet de elever som är flerspråkiga.

Det ska göras med flera olika nya arbetssätt och metoder – och på lång sikt.

- Det handlar att få med alla i klassrummet, att möta hela gruppen och undervisa så att alla kan hänga med på sin nivå, säger Karin Pettersson.

I Söderhamns kommun kommer alla undervisande lärare från förskoleklass upp till årskurs nio att ta del av SKUA-satsningen. Hösten 2018 är ett bra läge i tiden, då strömmen av nya elever och språk in i kommunens klassrum är mindre än vad det var för ett par år sedan.

- Det känns som att det är nu det behövs, det är ett guldläge och det gäller inte bara de flerspråkiga eleverna, det här gynnar alla elever på ett bra sätt, säger Helena Palm Höijer, utvecklingsledare på barn- och utbildningsförvaltningen.

 

hand som håller i penna

SKUA handlar mycket om interaktivitet i klassrummet och att utgår från elevens språkliga kunskaper. Under sina utbildningstillfällen får kommunens lärare delta aktivt i kompetensutvecklingen.

NC kommer till Söderhamn sex gånger under läsåret för att bredda och vässa kompetensen hos kommunens lärare. Samtidigt ska fyra av kommunens pedagoger bli SKUA-utbildare för att i sin tur hålla de nya metoderna och arbetssätten vid liv lokalt.

- På så vis ska det inte bara bli ett tomtebloss under ett år, nu ska vi arbetare vidare och hålla i, säger Helena Palm Höijer.

SKUA-satsningen kommer att öka motivationen, inte bara hos eleverna hoppas hon.

- Jag tror att det kommer att hända mycket i de personer som deltar i utbildningen. Helt klart kan det bidra till ökad arbetsglädje, säger Helena Palm Höijer.

Kvinnlig lärare vid ett bord

Sandra Pettersson, som arbetar som speciallärare på Norrtullsskolan, tror mycket på de metoder och arbetssätt som SKUA kommer att bidra till.

Tidigare har Norrtullsskolan, som tagit emot många nyanlända elever på kort tid, haft samarbete med NC i form av föreläsningar och kollegiala cirklar. Sandra Pettersson är speciallärare på Norrtullsskolan och ser fram emot att lära sig mer.

- Jättebra, vi har redan påbörjat lite på min skola och det är väldigt bra för alla elever.

Kunskapen som NC förmedlar till kommunens lärare kommer till nytta i klassrummen, säger Sandra Pettersson.

- Dels får man en teoretisk grund och så praktiska övningar. Det blir bra och metodiskt.

Läs mer om språk- och kunskapsuvecklande arbetssätt: NC:s webbplatslänk till annan webbplats

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn

Kundtjänst och telefonväxel

Tel 0270-750 00
kundtjanst@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-09-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter