Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Skolinspektionen har avslutat tillsynen i Söderhamns kommun

Skolinspektionen har nu meddelat att de brister som framkom vid tillsyn av förskolor, fritidshem och skolor under våren 2014 nu har avhjälpts och därmed är inspektionen avslutad på huvudmannanivå.

Under våren 2014 genomförde Skolinspektionen tillsyn på förskola, fritidshem, grundsärskola, grundskola, gymnasiesärskola och gymnasieskola i Söderhamns kommun.

Efter tillsynsbesöken fick huvudmannen (kommunen) och skolorna flera förelägganden på brister som skulle att åtgärdas. Under 2014 och 2015 har ett arbete pågått med att utveckla verksamheten för att åtgärda de brister som framkom vid inspektionen.

- Utifrån det intensiva arbete som medarbetare i förskolor, fritidshem och skolor har gjort för att åtgärda bristerna har vi nu kommit en god bit på väg i utvecklingen av verksamheten, säger förvaltningschef Tomas Hartikainen.

Skolinspektionen bedömer nu att huvudmannen och skolorna har vidtagit sådana åtgärder att de påtalade bristerna som rör kommunens ansvarstagande för verksamheterna avhjälpts. Skolinspektionen avslutar ärendet gällande huvudmannen och alla skolor utom Vågbroskolan.

Vite för Vågbroskolan

Skolinspektionen har informerat om att Söderhamns kommun får ett föreläggande om vite för Vågbroskolan. Flera av de brister som framkom vid tillsynen våren 2014 har åtgärdats. Men flera brister återstår inom bland annat särskilt stöd och skolans systematiska kvalitetsarbete. Därför blir det ett föreläggande om vite.

- Arbete återstår för att komma till rätta med bristerna på Vågbroskolan och det ges högsta prioritet på alla nivåer, säger Tomas Hartikainen, förvaltningschef.

Granskad/Uppdaterad: 2016-01-21

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter