Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Arbetslaget Eken - Maria Frunk, Pia Birgersson, Tina Burman och Bbibi Lodmark

Söderhamn ett gott exempel om entreprenöriellt lärande och entreprenörskap

Under två av Skolverkets konferenser i november om entreprenöriellt lärande och entreprenörskap kommer Söderhamn att medverka. Vid en av konferenserna medverkar representanter från Norrtullskolan och vid den andra konferensen medverkar representanter från Stentägtskolan.
Skolverket anordnar under november två konferenser som syftar till att ge fördjupad förståelse för entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan samt att inspirera till att utveckla arbetet med detta. Vid dessa konferenser kommer representanter från Söderhamn att medverka under programpunkten: Drivkraft Söderhamn - en satsning på entreprenöriellt lärande, arbetsplatsförlagt lärande och entreprenörskapsträning i utbildninsgsystemet.

Vid konferensen på Arlanda den 12 november deltar Esbjörn Lindgren, rektor för skolår 7-9 och 7-9 lärarna Carline Östberg och Jenny Stockhaus på Norrtullsskolan. Vid konferensen i Göteborg den 18 november kommer ett arbetslag från Stentägtskolan bestående av Tina Burman lärare 1-7, Pia Birgersson förskollärare och Maria Frunk fritidspedagog att medverka. Bibbi Lodmark projektledare för Drivkraft Söderhamn medverkar vid båda konferenserna.

Under konferenserna kommer representanterna från Söderhamn att ge en bild av hur Drivkraft Söderhamn ger skolans personal stöd och inspiration för att leda utvecklingen i att träna barns och ungdomars kompetenser i det "nya" samhället. Det handlar om att fostra barn och ungdomar så att de kan skapa och våga, i livets alla delar. Entreprenörskap löper som en röd tråd genom all utbildning. Entreprenörskap är ett förhållningssätt till varandra, till lärande och till livet. Det är inte ett ämne, det ska in över alllt i undervisningen. Eleverna ska  från förskolan och genom alla skolstadier vara entreprenörer i sitt eget lärande och i sitt eget liv.

I konferensen medverkar i övrigt, förutom Skolverket, Umeå universitet och representanter från regioner, kommuner och skolor som arbetat framgångsrikt med entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan.

Söderhamns kommun


826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
info@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2010-11-09

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter