Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Söderhamn förebild inom entreprenörskap i skolan - talar på konferensen HSS09

Projektet Drivkraft Söderhamn är antagen att delta i konferensen Högskolor och Samhälle i Samverkan i Luleå. På ett seminarium inom området "Vägen till entreprenörskap" kommer vi att delge våra erfarenheter. Söderhamns representeras av  Lotta Svensson, Ph Dr FOU; Eva Tjernstöm kommunalråd; Bibbi Lodmark, projketledare och Per Vilhemsson, lärare Högskolan i Gävle.
Söderhamn ska delta på konferensens spår 3:3: Vägen till entreprenörskap:
Hur kan elever stöttas till att utvecka idéer och tro på sig själva?
Hur kan kunskaperna om entreprenörskap ökas under skoltiden?

HSS09 - 10-årsjubiler i år - 2009. Konferensen äger rum på Luleå tekniska universitet den 1-3 juni.
HSS09 har till syfte att synliggöra och möjliggöra samverkan mellan samhällets alla aktörer, och har utvecklats till en betydelsefull mötesplats mellan näringsliv, kommuner, landsting, andra organisationer, forskare, lärare, studenter, och media.

HSS07 besöktes av drygt 400 representanter från samtliga dessa aktörer. I referensgruppen knuten till HSS09 finns Vinnova, Nutek, SKL, KK-stiftelsen, Socialstyrelsen, Högskoleverket med flera. Temat för HSS09 är "Vi bygger morgondagens samhälle!"

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Ytterligare kontaktuppgifter


Bibbi Lodmark
Telefon: 0270-75892
Mobil: 070-191 25 05

Relaterad information

Söderhamns paper till konferensen:
Hela (långa) versionen Hss09PDF (pdf, 400.3 kB)
Kortversion Hss09PDF (pdf, 45 kB)

PowerPoint presentation till konferensenPowerpoint (powerpoint, 9.3 MB)

Granskad/Uppdaterad: 2016-02-02

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter