Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Språkassistenter - utbildning på CFL

Språkassistenter ska stärka barnens språkutveckling

I ett unikt projekt i Söderhamn utbildas 15 personer för att bli språkassistenter. Utbildningen pågår i ett halvår på CFL-Centrum för flexibelt lärande. Språkassistenterna ska jobba på kommunens förskolor för att ge barnen chans att prata sitt modersmål.
- Forskning visar att det stimulerar kunskaperna i svenska hos barnen, säger Cecilia Torstensson, verksamhetschef, CFL.

Utbildningen varvar teori och praktik. Innehållet består bl.a. av modersmålets betydelse, förhållningssätt och värdegrund, läroplanen och styrdokument, barnkonventionen och pedagogisk dokumentation.

Ryska, arabiska, dari, somaliska, syriska, kurmaji, tigrinja, turkiska, kurdiska, franska, marockanska, makedonska, albanska, engelska, persiska - och svenska - är språk som talas bland de blivande språkassistenterna. Flera av dem har redan hunnit bekanta sig med svenska förskolor - och mer kommer det att bli genom projektet.
Syftet är att språkassistenterna ska bli en spetskompetens på förskolorna.

Redan i höstas utbildades handledare på förskolorna för att förskolorna skulle kunna förbreda sig på att ta emot språkassistenterna.

Projektet som delfinansieras genom sociala investeringsfonden har som syfte att utveckla modersmål hos förskolebarn samt ge utrikesfödda arbetslösa praktik inom barnomsorgen.

Nina Begovic, lärare på CFL tog emot eleverna på sin första utbildningsdag:
- Min roll har varit att planera utbildningen samt ha föreläsningar för både handledarna ute på förskolorna och språkassistenterna.
Nina har tillsammans med Kristina Svensson från Barn- och utbildnigsförvaltningen jobbat med utformningen av utbildningsprogrammet.

Projektet drivs gemensamt av Barn- och utbildningsförvaltningen, Förvaltningen för lärande och arbete och Socialförvaltningen.

Granskad/Uppdaterad: 2014-09-02

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter