Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Barnen leker med hästar vid stallet

Stentägtskolans fritidshem är ett aktivt fritidshem

Stentägtskolans fritidshem är ett aktivt fritidshem där barn och föräldrar trivs och är nöjda. Förändringsarbete har pågått sedan 2012 och arbetet har gett resultat. Det visar sig bland annat genom barnens engagemang och lekglädje.

2012 påbörjades ett arbete med att stärka fritidshemmets roll i skolan, där fritidshemmet både ska vara ett bra komplement till skolan och ha en hög kvalitativ verksamhet på eftermiddagarna.

Stentägtskolan är ett aktivt fritidshem och har varit det över tid. Fritidshemmet är organiserat i tre avdelningar med sammanlagt ca 150 barn. Utifrån att de tre avdelningarna arbetade var för sig började personalen fundera över hur de skulle skapa gemensamma aktiviteter i huset, ett gemensamt ”vi” med och för så många.

Arbetet med ”aktivitetstavlan” inleddes

Aktivitetstavlan är gemensam i huset och har placerats mitt i skolan. Varje torsdagsmorgon presenteras eftermiddagens aktiviteter på den gemensamma tavlan och de barn som vill väljer aktiviteter. Barnen har inflytande över vilka aktiviteter som de har att välja mellan genom att diskutera detta i klassråd och i elevråd. Aktiviteterna är planerade så att de ska innehålla lärande och träning och att det så klart ska vara roligt! Vissa aktiviter har få platser och då kan det bli fullt, men populära aktiviteter återkommer alltid så att man kan välja dem en annan torsdag. Citat från elevrådet- Aktivitetstavlan är det bästa på hela skolan.

Utemiljön har utvecklats

För två års sedan ansökte arbetslaget som arbetar på fritidshemmet om ett så kallat miniprojekt genom det kommunala kunskapslyftet. Syftet var att arbeta vidare med systematiskt kvalitetsarbete på fritidshemmet och att genomföra ett studiebesök på något fritidshem som utvecklat utemiljön och uteaktiviteterna på sin skola.

Miniprojektet beviljades och alla medarbetare deltog i en utbildning i systematiskt kvalitetsarbete och ett studiebesök genomfördes på en skola i Nacka kommun.

Efter det har fokus på fritidshemmets arbete varit att utveckla utemiljön och aktiviteterna i uterummet. Leksaksboden flyttades till mitt på gården så att alla ser den. Leksakerna organiserades upp i olika lekteman, till exempel finns olika lådor att låna med djur, bilar, leka affär etc. Ett område på skolgården avgränsades för att bli en plats för kojbyggen. Ett stall har byggts intill boden och där idag många hästar i sina boxar. Det har införts ett lånesystem med hjälp av klädnypor.

När det kommunala fritidslyftet beslutades fick fritidshemmet mer personal vilket möjliggjorde vidare utveckling av utemiljön. Nu finns även en personal i boden. Vuxenledda rastlekar har införts, lekar som passar för att kliva in och vara även med även om leken redan börjat.

Aktiviteter på Stentägtskolans fritidshem

Det syns ser redan att arbetet givit resultat. Barnen är engagerade, det finns lekglädje och lekar utvecklas från dag till dag. Barnen leker andra lekar och med andra barn än de brukar.

Att ha en planerad och strukturerad uteverksamhet är viktigt för elever i behov av stöd. Vilket sedan tidigare har planerats för och tillrättalagts inomhus och nu görs det även ute. 

Aktivt elevråd

Elevrådet drev frågan om längre rast under vårterminen 2014. Från och med den här hösten är schemat ändrat så att förmiddagsrasten är 30 minuter, 10 minuter längre än tidigare.

På elevrådet har eleverna tidigare återkommande tagit upp att leksakerna försvinner. De ville ha hjälp med att ta ansvar och hålla bättre ordning, så nu har en städsignal införts som ringer några minuter innan rasten är slut. Den har funkat mycket bra.

Nöjda barn och föräldrar

Det syns i mätningar att nöjdheten hos Stentägtskolans fritidshems föräldrar är bra. Det syns också bakåt i tid att närvaron på fritidshemmet är hög och närvaron är också hög även när barnen blir lite äldre. Detta är en bra signal på att barnen trivs och föräldrar är nöjda. 


Granskad/Uppdaterad: 2015-12-22

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter