Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Personal från elevhälsan i Ånge kommun tillsammans med Viktoria Johansson samordnare för nyanlända på Norrtullskolan

Timrå vill veta hur Söderhamn tar emot nyanlända elever

Elevhälsan från Arena skolan i Timrå kommun har besökt Norrtullskolan för att se hur skolorna i Söderhamn arbetar med mottagandet av nyanlända elever.

Måndagen den 8 juni tog Viktoria Johansson, samordnare för nyanlända och Anita Boström, studie och yrkesvägledare, emot elevhälsan bestående av kuratorer, biträdande rekotor, skolsköterska och specialpedagåg från Arenaskolan i Timrå kommun för att berätta om hur Söderhamn arbetar med mottagande för nyanlända.

Syftet med besöket var att titta på hur Söderhamn arbetar med mottagande av nyanlända elever utifrån för att ha med sig dessa tankar in i den omstartsfas som Arenaskolan ska påbörja i arbetet kring mottagande av nyanlända.

Under besöket berättade Viktoria bland annat om den rutin för nyanlända som nyligen beslutats om i kommunen. Denna innebär bland annat att ett mottagningssamtal sker innan skolstart som syftar till att ge skolan ett bra underlag för att planera och genomföra en god utbildning för eleven. I mottagningssamtalet ingår också en första kartläggning av elevens tidigare kunskaper. Vidare så ska alla skolor upprätta egna handlingsplaner för nyanlända elevers skolgång.

Gunilla Nauwerck Stefansson, rektor på Norrtullskolan, berättade om hur man arbetar med hedersrelaterad problematik på Norrtullskolan. Projektet Våga göra skillnad som Söderhamns kommun deltagit i presenterades samt rapporten Våga stå kvar. De fick även höra om hur kommunen arbetar med modersmålsundervisning och studiehandledning och om kuratorns och studieyrkesvägledarens arbete.

Representanterna från Arenaskolan var mycket nöjda efter besöket och tog med sig en hel del hem.Granskad/Uppdaterad: 2015-06-11

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter