Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida
Gymnaiseelev och lärare

Tre kommuner i utbildningsförbund

Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn och Söderhamns kommuner har bildat Hälsinglands utbildningsförbund. Kommunernas gymnasieskolor och vuxenutbildning kommer från och med 11 augusti att organisatoriskt tillhöra det nya förbundet.

Utbildningsförbundets organisation

Förbundets sätesort är Bollnäs, där finns förbundskansliet. Nordanstig kommer att ansvara för personal- och löneadministration. Söderhamn får ansvaret för ekonomiredovisning/finans och IT. Nordanstigs kommun kommer som tidigare även att köpa utbildningsplatser i gymnasieskolan av Hudiksvalls kommun.

Full fart framåt

Nu intensifieras arbetet med Hälsinglands utbildningsförbund. Verksamheterna i de tre kommunerna håller på för fullt med att hitta former inom den nya oragnisationen. Personalen har bland annat träffats i gemensamma studiedagar. Inom förbundet finns 375 medarbetare.

Det första läsåret i förbundet kommer inte att innebära några större förändringar i t.ex. utbildningsutbud.
Programutbudet för den nya gymnasie- och vuxenutbildningen presenteras inför läsåret 2016-2017.

För Söderhamns kommun innebär detta att verksamheterna CFL-Centrum för flexibelt lärande, Staffangymnasiet och gymnasiesärskolan Utanhed från och med 11 augusti 2015 är en del av Hälsinglands utbildningsförbund, dvs verksamheterna tillhör inte längre organisatoriskt Söderhamns kommun.

De kommuner i Hälsingland som valt att stå utanför förbundet erbjuds följa det fortsatta arbetet i Hälsinglands utbildningsförbund.

Söderhamns kommun

826 80 Söderhamn
Tel 0270-750 00
Fax 0270-411 60
E-post

Granskad/Uppdaterad: 2016-11-03

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter