Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Att tänka på inför prao

Förberedelser

Praktik som förbereds ger mer utbyte. Alla elever som ska ut på praktik får en förberedande information av studie- och yrkesvägledare (syv) i skolan samt arbetsuppgifter från lärare som eleven ska arbeta med under praktiken. När praktiken är slut ska dessa redovisas antingen som en inlämningsuppgift eller en muntlig presentation. Det anordnas även en mässa där eleven presenterar sin praktikplats.

Eleverna får gärna ordna praktikplatserna själva, men det får inte vara med någon nära anhörig. Om eleven inte ordnat egen plats placerar syv eleven på en praktikplats som finns i vår platsbank, utifrån elevens branschönskemål.

Att ta kontakt med praktikplatsen i god tid är viktigt, detta för att komma överens om ett första möte och andra praktiska saker.

Resor och lunch

Alla skolelever har fått busskort som gäller inom kommunen. 

Eleven äter vanligtvis på den skola som ligger närmast praktikplatsen. Om praktikplatsen ligger för långt ifrån någon skola kontaktas syv för en matersättningsblankett. Den fylls i efter praktiktidens slut, återlämnas till syv som ser till att ersättning kommer till vårdnadshavarens konto.

Arbetstider

  • Eleven får arbeta högst 7 timmar/ dag.
  • Eleven får inte börja före klockan 06:00 och inte sluta efter kl 20:00.
  • Eleven får inte arbeta övertid.

Vid sjukdom eller vantrivsel på praktikplatsen

Vanligtvis får eleven inte byta praktikplats, men vid problem kontakta i första hand handledaren på arbetsplatsen och sedan syv på skolan.

Vid sjukdom eller annan frånvaro under praktiktiden kontakta både skolan och arbetsplatsen. Frånvaro från praktiken räknas som frånvaro från skolan.

Försäkringar

Genom Söderhamns kommun är eleven försäkrad under praktikperioden, skulle det inträffa en olycka, skada eller stöld, anmäl det till syv på skolan.

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn Besöksadress: V Storg 16-18 Ttfn 0270-752 79, 752 81 Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Kontaktuppgifter

Erik Björk
Versamhetschef
Tel 0270-759 62

Studie- och yrkesvägledare

Anita Boström
Norrtullskolan
Tfn 072-236 43 41

Studie- och yrkesvägledare

Kristin Persson
Bergvik och Vågbroskolan
Tfn 073-048 11 31

Studie- och yrkesvägledare

Åsa Kristiansson-Hult
Stenbergaskolan
Tfn 070-190 25 98

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-27

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter