Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Så här går det till om du vill ha VFU i Söderhamns kommun

Den verksamhetsförlagda delen av lärarprogrammet ska tillsammans med den högskole-universitetsförlagda delen skapa en helhet och relevans för att studenten ska ges möjlighet att utveckla kunskaper och kompetens som avser hela lärarrollen.

Kontakta VFU-enheten på ditt lärosäte

Om du är i behov av en VFU-placering tar du i första hand kontakt med VFU-enheten på ditt lärosäte. De i sin tur kontaktar de lokala samordnarna i Söderhamn, som letar en plats på kommunens partnerskolor och förskolor.

Hälsinglands utbildningsförbund är ett kommunalförbund där Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner ingår. Förbundet driver gymnasie- och vuxenutbildningar för kommunernas invånare, samt ge möjlighet till yrkeshögskola och distansstudier på högskola och universitet. 

Innan du börjar din första VFU-period måste du ordna ett registerutdrag ur brottsregistret hos Polismyndigheten. Utdraget ska lämnas i oöppnat kuvert till rektor eller förskolechef, som avgör om den studerande kan tas emot. Lämnas inget utdrag kan VFU inte erbjudas.

Studerande i kommunal verksamhet omfattas av sekretesslagen och är likställd med övrig personal när det gäller sekretess. Rektor eller förskolechef ansvarar för att den studerande informeras om våra sekretessregler och skriver under sekretessinformationen.

När du blivit tilldelad en plats och en lokal lärarutbildare, är det viktigt att du tar kontakt med denne i mycket god tid innan VFU-perioden börjar.

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn Besöksadress: V Storg 16-18 Ttfn 0270-752 79, 752 81 Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Kontaktuppgifter

Grundskola och Förskola
Erik Björk
Tfn 0270-759 62
Ann Charlotte Lindberg
Tfn 0270-753 91

Kontaktuppgifter

Gymnasie- och vuxenutbildning
Ylva Tidèn
Hälsninglands Utbildningsförb

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter