Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Skolskjutsar

Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att se till att eleverna i grundskolan och särskolan får kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet.

I Söderhamn gäller följande avstånd:

2 km för åk 1-3
3 km för åk 4-6
4 km för åk 7-9

För de elever som inte har tillgång till linjetrafiken upphandlas skolskjuts med taxi eller buss. I Söderhamns kommun åker cirka 130 elever med upphandlade skjutsar. Att en elev fått skolskjuts med taxi eller buss innebär inte att skjutsen utgår ända från hemmet. Avståndet (bostad — påstigningsplats) gäller lika som för bostad — skola, se ovan. Vårdhandshavaren ansvarar för att eleven kommer till och från skolan - eller till och från platsen för skolskjuts.

För att underlätta samordning av skolskjutsar kan väntetid förekomma. Väntetiden bör inte överstiga 35 minuter per skolskjutstillfälle eller sammanlagt 70 minuter per dag.

Om vårdnadshavaren väljer en annan skola i kommunen kan eleven få fri skolskjuts om det inte innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter. Regeln gäller även vid skolgång på fristående skolor. Söderhamns Kommun anordnar inte skolskjuts för elev om vårdnadshavaren valt skola i en annan kommun och inte för elev från annan kommun.

Vem som får skolskjuts bestäms utifrån de lagar och förordningar som berör skolskjutsning. Med utgångspunkt från dessa har kommunen fastställt ett skolskjutsreglemente som finns i vänsterspalten och som i detalj beskriver när skolskjuts ska ordnas. Beslut om skolskjuts får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Ung i Söderhamn - fritt busskort

Alla ungdomar mellan 7 och 19 år som är folkbokförda i Söderhamns kommun får kortet Ung i Söderhamn för att kunna resa med kollektivtrafiken inom kommunen. Kortet gäller för resor till och från skolan och även kvällar, helger och alla lov.

Är busskortet borttappat, har det slutat fungera eller gått sönder - kontakta expeditionen på elevens skola eller kundtjänst för att få ett nytt.

Busskort visas i olika modell.

Granskad/Uppdaterad: 2018-06-15

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter