Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Vad är Kommunala aktivitetsansvaret (KAA)

Efter en ändring i Skollagens 15 kap 15 § samt 29 kap 9 § trädde kommunens aktivitetsansvar för unga i kraft den 1 januari 2015. Söderhamns kommun ska löpande under året hålla sig informerade om hur unga som har fullgjort sin skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomfört eller har fullföljt sin utbildning på nationella program i gymnasieskola, gymnasiesärkola eller motsvarande utbildning är sysselsatta. Hemkommunen ska erbjuda individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera unga att påbörja eller återuppta en utbildning. Kommunerna ska också dokumentera sina insatser och rapportera till SCB.

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn
Besöksadress: V Storg 16-18
Tfn kundtjänst 0270-750 00
Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Ytterligare kontaktuppgifter

Annica Norlin Ungdomssamordnare Projektledare Ung i Söderhamn Tfn: 070-531 62 69 E-post: annica.norlin@soderhamn.se

Granskad/Uppdaterad: 2018-02-23

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter