Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Lektionsförslag åk 1 - 3


Årskurs/Aktivitet‌

1

Vi har arbetat med att undersöka vilka arbetsplaser som finns i vårt närområde. 

1

Vi hade besök av en nära vuxen till ett av barnen som ska bli präst, som berättade om yrket. 

1

Vad finns det för yrken? Få kunskap om fler yrken, och kan alla jobba med allt? 

1-9

Drömyrket. Drömmar är vikigt för motivationen och ger träning i självinsikt. Här måste varje elev fundera på vilka yrken som finns där ute och även lära sig av varandra.PDF (pdf, 138.9 kB) 

1-9

Presenter i form av självinsikt. Många elever har en skev bild av sig själv, sina förmågor och färdigheter, med andra ord träning i självinsikt.PDF (pdf, 116.2 kB) 

F-1

Min framtid - SjälvinsiktPDF (pdf, 820.6 kB)

2

Leka yrke, övningar som syftar till att samtala om yrken utifrån klass, kön och etnicitet.

2-9

Självporträtt – Det här är JAG. Eleverna gör ett självporträtt med någon teknik, där de beskriver sig själva med hjälp av egenskaper, kunskaper, intressen och favoritämnen.PDF (pdf, 342.8 kB)

2-3

Min framtid - självinsikt.PDF (pdf, 820.6 kB)

3

Hemuppgift att beskriva och ta reda på fakta om ett yrke och vad som krävs för att kunna bli det. Måste man studera eller träna på något särskilt mycket.

3

Intervjua släkt och vänner om yrken. Få en fördjupad kunskap om ett yrke och kännedom om olika branscher.

1-9

Yrkesträdet ger en ökad medvetenhet om traditionsbundna val, vad som påverkar olika val i livet, och insikt hur yrkeslivet har förändrats historiskt. De får i uppgift att intervjua nära vuxna med arbetsmaterialet medföljande frågeställningar.PDF (pdf, 224.7 kB)

3-9

Mitt namn – självinsikt. Ökad självkännedom, lära känna klassen och träning i att prata inför klassen.PDF (pdf, 172 kB)

 

Kopplat till LGR 11

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Sid 7

Skolan har ett ansvar att motverka könsmönster. Skolan skall framhålla betydelsen av personliga ställningstagande och ge möjlighet till sådana. Sid 8

Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippande. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att........Sid 9

Skolans mål är att varje elev har inblick i närsamhället och dess arbets,- förenings- och kulturliv och kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Läraren ska medverka till att utveckla kontakter med /.../ och andra som kan bidra till att berika skolans verksamhet och förankra den i det omgivande samhället. Alla som arbetar i skolan skall; bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön och av social eller kulturell bakgrund.En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att prova egna idéer och lösa problem.... Skolans mål är att varje elev har kännedom om möjlighet till fortsatt utbildning i Sverige och i andra länder.  Sid 17

Att leva i närområdet; Yrken och verksamheter i närområdet. Hemortens historia. Religioner och platser för religionsutövning i närområdet. Sid 200

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Sid 223

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn Besöksadress: V Storg 16-18 Ttfn 0270-752 79, 752 81 Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter