Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Lektionsförslag åk 4 - 6

Årskurs/Aktivitet‌

 3-9

Yrkesträdet ger en ökad medvetenhet om traditionsbundna val, vad som påverkar olika val i livet, och insikt hur yrkeslivet har förändrats historiskt. De får i uppgift att intervjua nära vuxna med arbetsmaterialet medföljande frågeställningar.PDF (pdf, 224.7 kB)

1-9

Drömyrket. Drömmar är viktigt för motivationen och ger träning i självinsikt. Här måste varje elev fundera på vilka yrken som finns där ute och även lära sig av varandra.PDF (pdf, 138.9 kB)

1-9

Presenter i form av självinsikt. Många elever har en skev bild av sig själv, sina förmågor och färdigheter, med andra ord träning i självinsikt.PDF (pdf, 116.2 kB)

2-9

Självporträtt – Det här är JAG. Eleverna gör ett självporträtt med någon teknik, där de beskriver sig själva med hjälp av egenskaper, kunskaper, intressen och favoritämnen.PDF (pdf, 342.8 kB)

3-9

Mitt namn – självinsikt. Ökad självkännedom, lära känna klassen och träning i att prata inför klassen.PDF (pdf, 172 kB)

4

Vi gjorde studiebesök i skolans kök och pratade yrken. Sedan hade vi praktik i köket resten av terminen. 

4

Tänka och drömma om framtiden "Vad vill jag jobba med när jag blir vuxen?" Skriva, skapa eller rita om drömyrket. 

4-6

Min framtid - självinsikt. Eleverna behöver tidigt få träna sig i självinsikt, att kunna sätta ord på hur man är som person, vilka egenskaper man har, men även fundera på hur andra uppfattar dem. Vad räknas som en bra/god egenskap? I vilka situationer är respetive egenskap bra att ha?PDF (pdf, 162.3 kB)

4-9

Mitt yrke. Djupdykning i två intressanta yrken. Behöver tillgång till dator.PDF (pdf, 155.5 kB)

5

Hemlig gäst varje vecka som berättar om sitt yrke, för att synliggöra yrken som inte är självklara för eleverna och som ligger utanför vad de ser hos sina närmaste, föräldrar och släktingar. Få inspiration och förståelse av att olika yrken kräver olika färdigheter.

5-9

Varför kungern blev kung. Öka medvetenheten om traditionsbundna val, diskussioner och reflektioner. Värför gör man de val man gör?

 

Kopplat till LGR 11

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.  Sid 7
Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Skolan skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjlighet till sådana. Sid 8
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippande. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att........Sid 9
Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Sid 15
Skolans mål är att: Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Läraren ska bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning....Sid 17
Bildframställning: Framställning av berättande och informativa bilder...Sid 21
Lyssna och läsa: Muntiliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. Sid 31
Att leva i närområdet: Yrken och verksamheter i närområdet Sid 200
Att undersöka verklighen: Metoder för att söka information från olika källor...Sid 201
Muntiga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Sid 223

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn Besöksadress: V Storg 16-18 Ttfn 0270-752 79, 752 81 Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Granskad/Uppdaterad: 2018-04-13

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter