Söderhamns kommuns startsida Söderhamns kommuns startsida

Lektionsförslag åk 7 - 9

Årskurs/aktivitet‌

3-9

Yrkesträdet ger en ökad medvetenhet om traditionsbundna val, vad som påverkar olika val i livet, och insikt hur yrkeslivet har förändrats historiskt. De får i uppgift att intervjua nära vuxna med arbetsmaterialet medföljande frågeställningar.
länk till annan webbplats

1-9

Drömyrket. Drömmar är viktigt för motivationen och ger träning i självinsikt. Här måste varje elev fundera på vilka yrken som finns där ute och även lära sig av varandra.PDF (pdf, 138.9 kB)

1-9

Presenter i form av självinsikt. Många elever har en skev bild av sig själv, sina förmågor och färdigheter, med andra ord träning i självinsikt.PDF (pdf, 116.2 kB)

2-9

Självporträtt – Det här är JAG. Eleverna gör ett självporträtt med någon teknik, där de beskriver sig själva med hjälp av egenskaper, kunskaper, intressen och favoritämnen.PDF (pdf, 342.8 kB)

3-9

Mitt namn – självinsikt. Ökad självkännedom, lära känna klassen och träning i att prata inför klassen.PDF (pdf, 172 kB)

4-9

Mitt yrke. Djupdykning i två intressanta yrken. Behöver tillgång till dator.PDF (pdf, 155.5 kB)

5-9

Varför kungen blev kung. Öka medvetenheten om traditionsbundna val, diskussioner och reflektioner. Varför gör man de val man gör?PDF (pdf, 180.6 kB)

6-9

Ämne till Yrke. Syftar till att koppla ämnet till olika yrken. Att sätta ord på hur eleven ska dra nytta av ämnet i ett framtida yrke kan motivera och stimulera lusten att lära. Dete syftar också till att eleven får se mängden yrken som finns.PDF (pdf, 116.6 kB)

7-9

Yrkesprojekt. Ökad kunskap om yrken/branscher., genusaspekten och ökad förståelse för hur samhället fungerar. Träning i att söka information och ta egen ansvar.PDF (pdf, 731.8 kB)

7-9

Egenskapskarta. Ökad förståelse för vikten av att känna till sina karaktärsdrag. Ökad kunskap om hur man sätter ord på sina personliga egenskaper och hur man kan variera sitt språk när man t.ex. skrive en jobbansökan.PDF (pdf, 140 kB)

7-9

Insiktsövning. Ökad insikt angående vad självkännedom, självförtroende och självkänsla betyder och när man behöver ha dem. Träning i att sätta ord på vad man tycker.PDF (pdf, 158.5 kB)

7-9

 

Nätverksintervju. Ökad självinsikt och få insikt hur man uppfattas av sin omgivning. Att få en förståelse för vad nätverk är. Bra inför praktik och sommarjobb.PDF (pdf, 174.9 kB)

7-9

Hitta drivkraften. Ta lärdom av erfarenheter och hitta drivkraften att lyckas igen.PDF (pdf, 249.1 kB)

7-9

Framtidsvaletlänk till annan webbplats

7-9

Min framtid - SjälvinsiktPDF (pdf, 152 kB)

 

7-9

Utbildningsinfolänk till annan webbplats

Kopplat till LGR 11

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.  Sid 7
Skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. Skolan skall framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjlighet till sådana. Sid 8
Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippande. Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att........Sid 9
Alla som arbetar i skolan ska främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den sociala, kulturella och fysiska skolmiljön. Sid 15
Skolans mål är att: Kan granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den egna framtiden. Läraren ska bidra med underlag för varje elevs val av fortsatt utbildning....Sid 17
Bildframställning: Framställning av berättande och informativa bilder...Sid 21
Lyssna och läsa: Muntiliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar. Sid 31
Att leva i närområdet: Yrken och verksamheter i närområdet Sid 200
Att undersöka verklighen: Metoder för att söka information från olika källor...Sid 201
Muntiga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Sid 223

Söderhamns kommun

Barn & Utbildning
826 80 Söderhamn Besöksadress: V Storg 16-18 Ttfn 0270-752 79, 752 81 Fax 0270-411 60
Epost Barn och utbildning

Granskad/Uppdaterad: 2018-10-19

Söderhamn - en kommun i Hälsingland: Bollnäslänk till annan webbplats, Hudiksvalllänk till annan webbplats, Ovanåkerlänk till annan webbplats, Ljusdallänk till annan webbplats, Nordanstiglänk till annan webbplats

Söderhamns kommun, 826 80 Söderhamn Tel 0270-750 00, Fax 0270-411 60, E-post - Ytterligare kontaktuppgifter