مراکز مراقبت صحی و درمانی

تقریبا همیشه در زمانی که مریض هستید به مراکزمراقبت صحی برای درمان مریضی تان مراجعه میکنید.

شما شخصا میتوانید یکی ازمراکز صحی رابرای مراقبت صحی درمانی تان انتخاب کنید. ممکن است یک مرکز صحی درمانی در نزدیکی منزل یا محل کار شما موقعیت داشته باشد.

همه افراد بالای 15 سال آزادانه میتوانند یک مرکزصحی درمانی رابرای مراقبت صحی خودشان انتخاب کنند، برای کودکان زیر 15 سال سرپرست یا والدین شان انتخاب میکنند.

برای انتخاب یک مرکز صحی، شما باید یک فرم را خانه پری کنید که از این جا شما میتوانید دانلود کنید. External link, opens in new window.

 

نقشه: مراکز صحی در سودیرهامن.

​دواخانه

دوا را می توان از دواخانه خریداری کرد. برای برخی از دواها نیاز به نسخه داکتر خود دارید. کسانیکه در دواخانه ها کار می کنند در موارد امراض و دواهای مختلف بسیار معلومات دارد. آنها به بیشتری از سوالات شما جواب داده می توانند. اطلاعات و مجلات در موارد امراض مختلف در دواخانه ها موجود است.