Redo

ریدو! یک محل تجمع برای یکپارچه سازی، آموزش زبان سویدنی ومطالعات اجتماعی برای مهاجرین خارجی در سودیرهامن است. دراینجا بزرگسالان درسنین مختلف ازده ها کشور با انواع واقسام زبانهای مختلف جمع میشوند. بیشتر شان درمکتب (SFI) بصورت نصف روز درس میخوانند، نصف روز هم در ریدو Redo مشغول یاد گیری زبان سویدنی هستند.

Redo با انجمن ها وسازمانهای ‍مختلف وم‍کاتب هم‍کاری می‍کند. همچنين در ریدوفعالیت هاوآموزشهای متنوع ومفید برای سلامتی موجود است. ازجمله مثلا بسکیت بازی ، ماهیگیری، ورفتن دراسکیت بازی، رفتن به آب بازی، دوره های بایسکل سواری سایر ورزش های مفید فعالیت دارد.

درساختمان ریدو یک بخش موقعیت دارد که در اینجا انواع تجهیزات ورزشی Sportotek موجود است کسانیکه مایل باشند میتوانند به طور رایگان به امانت گرفته استفاده نمایند.