ویژه ا ختلالات ذهنی Särvux

اگرشما دارای اختلالات ذهنی Särvux هستید یا آسیب دیدگی مغزی دارید، مستحق شرکت در آموزشگاه (ویژه) برای بزرگسالان بعد ازسن بیست سالگی می باشید.

تحصیلات مطابق ظرفیت ذهنی شما ویا برحسب توان ومطالعات ومیزان یاد گیری فردی تان پلان گذاری میشود.

دراینجا به زبان خود تان درمورد آموزش ویژه ا ختلالات ذهنی Särvux بیشتر بخوانید! External link, opens in new window.