Förskoleklass

Från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år har det rätt till plats i förskoleklass.

Förskoleklassen är obligatorisk.

Förskoleklassen är en förberedelse för årskurs 1. Barnet går i eller nära skolans lokaler ungefär tre timmar om dagen.

Läs mer om förskoleklass på ditt språk. Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.