Etableringen på AF

På kommunens etablering på Arbetsförmedlingen (ISA-kontoret) får nyanlända hjälp att komma igång under etableringsfasen.

Här samlas en rad yrken som alla jobbar med utrikesfödda.

I Arbetsförmedlingens lokaler jobbar ­handläggare, socialsekreterare och konsulenter.

ISA-kontorets ska vägleda människor rätt i samhället.

Här kan utrikesfödda få stöd samtidigt som de läser svenska för invandrare, SFI.

Här erbjuder man alla inskrivna en grundläggande samhällskun­skap. Det kan bland annat handla om barnomsorg, skola, hur man söker eventuella bidrag, hemutrustningslån och försäkringar eller hur man hittar rätt inom sjukvården.

Här kan man också som nylända även få hjälp med validering av betyg från sitt hemland och att hitta praktikplatser för att underlätta starten på den svenska arbetsmarknaden.